Category Archives: Очаг 2015

BÖYÜK AZƏRBAYCANLI CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN XATİRƏ GÜNÜ

Стандартный

 

mehemmedquluzade-c

Məmmədquluzadə Cəlil Hüseynqulu oğlu (22 fevral 1869, Naxçıvan – 4 yanvar 1932, Bakı) — yazıçı, dramaturq, jurnalist, ictimai xadim. Böyük satirik, ədib Cəlil Məmmədquluzadə məşhur «Molla Nəsrəddin» ədəbi məktəbinin banisi və idea rəhbəri, kiçik hekayə ustası, qüdrətli dramaturq və publisistdir.

Cəlil Məmmədquluzadə 10 fevral 1869-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. İlk təhsilini əvvəlcə mollaxanada, sonra isə üçsinifli Naxçıvan şəhər məktəbində almışdır. 1887-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasını bitirmiş, İrəvan quberniyasının Uluxanlı, Naxçıvan mahalının Baş Noraşen (indiki Şərur rayonunda Cəlilkənd), Nehrəm kəndlərində müəllimlik etmişdir (1887-1897). Kəndlərdə müəllim işlədiyi illər ədibin gələcək yaradıcılığı üçün zəngin material vermişdir. 1889-cu ildə yazdığı «Çay dəstgahı» alleqorik mənzum dramı onun ilk əsərlərindəndir. Bir sıra kiçik hekayələrini, «Kişmiş oyunu» komediyasını və «Danabaş kəndinin əhvalatları» (1894; 1936 ildə nəşr olunmuşdur) povestini də bu dövrdə yazmışdır.

1903-cü ildən Tbilisidə nəşr edilən «Şərqi-Rus» qəzeti redaksiyasında işləmişdir. Məmmədquluzadənin yazıçı və jurnalist kimi formalaşmasında «Şərqi-Rus» qəzeti və onun redaktoru Məhəmməd ağa Şahtaxtinskinin mühüm rolu olmuşdur. «Poçt qutusu» adlı ilk mətbu əsəri, «Kişmiş oyunu», Lev Tolstoydan tərcümə etdiyi «Zəhmət, ölüm və naxoşluq» hekayələri ilk dəfə bu qəzetdə dərc edilmişdir.

İlk nömrəsi 1906-cı il aprelin 7-də çıxan «Molla Nəsrəddin» jurnalının nəşrinə başlamaqla o, Azərbaycanda, eləcə də türk-müsəlman dünyasında ilk dəfə satirik jurnalistikanın əsasını qoydu. Həmin vaxtdan o Molla Nəsrəddin adı ilə tanındı. Mirzə Ələkbər Sabir, Nəriman Nərimanov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Məmməd Səid Ordubadi, Ömər Faiq Nemanzadə, Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsar kimi yazıçı və jurnalistlərlə möhkəm ideya-yaradıcılıq əlaqəsi yarandı. C.Məmmədquluzadənin təbliğ etdiyi dərin demokratizm və azadlıq ideyaları jurnala ümumxalq məhəbbəti, beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz qazandırdı.

1920-ci ilin iyun ayında C.Məmmədquluzadə ailəsi ilə birlikdə Təbrizə köçmüş, 1921-ci ildə orada «Molla Nəsrəddin»in 8 nömrəsini çap etmişdır.

 Keçmiş Astraxanbazar rayonu və şəhəri 1967-ci ildə onun şərəfinə Cəlilabad, vaxtilə müəllimlik etdiyi Baş Noraşen kəndi isə Cəlilkənd adlandırılmışdır. Naxçıvanda və Cəlilabadda heykəli qoyulmuşdur. Bakıda və Naxçıvanda ev-muzeyləri, Nehrəm və Cəlilkənd kəndlərində xatirə muzeyləri açılmışdır.

1896-cı ildə ilk ailəsini qurmuşdur. 1897-ci ildə qızı Münəvvər anadan olmuş, həyat yoldaşı Həlimə xanım vəfat etmişdir. İkinci dəfə 15 iyun 1907-ci ildə Həmidə xanım Əhmədbəy qızı Cavanşirlə ailə həyatı qurmuş və oğlanları Midhət və Ənvər dünyaya gəlmişdir.

vikipediya

 

Реклама

У НАС ТАКИЕ ЛЮДИ, А В «ЛИДЕРЫ» РВЕТСЯ ШПАНА…

Стандартный

СТОЛ Я ЛУЧШЕ

Этот снимок сделан на дне рождения мужественного воина, крупного ученого и педагога профессора Адыщиринзаде. В семье Эмруллы муаллим еще шесть или семь ученых…

Готовясь к встрече с самарскими врачами-азербайджанцами, мы с радостью обнаруживаем, что медиков с высшим образованием среди наших соотечественников немало. Есть среди самарских азербайджанцев инженеры-строители, энергетики, юристы. Одним словом, у азербайджанцев немалый интеллектуальный потенциал и ресурс.

И представьте себе, что шпану, которую г-н Дамиров 19 декабря позвал в офис ЛАСО для свержения Керимова в его отсутствии, возглавлял пастух… Мы, конечно, труд пастухов уважаем и ценим. Но на роль общественного деятеля, лидера годятся не пастухи, а пастыри. Видимо, Дамиров что-то перепутал. Шпану зря потревожил…

Еще раз всех приглашаем на встречу с самарскими врачами-азербайджанцами, которая пройдет в Доме дружбы 26 декабря.

ОПЯТЬ ЗАСРООНЦЫ. А МЫ ПРО НИХ УЖЕ ПОЧТИ ЗАБЫЛИ…

Изображение

О том, что была очередная попытка переворота в ЛАСО, я узнал из записи Рахмана Алиева, которую он оставил на своей странице в Фейсбуке.

Рахман Алиев пишет: «Сегодня состоялось собрание Совета Старейшин».

Хорошо. Состоялось так состоялось. Но если это было действительно собрание Совета старейшин, что там делал сам господин Рахманов, который в этот совет не входит? Что там делал Ровшан Кулиев? Что там делал Самир Бабаев, который является руководителем молодежной организации и в Совет старейшин не входит?  Не постарел ли он часом неожиданно и на сорок лет?

Дальше Алиев пишет: «На собрание пришли трое представителей из другой азербайджанской организации «Азербайджан»

С чего это вдруг? Кто их, засрооонцев, приглашал? Не сам ли господин Алиев?

Оказывается, засроонцы пришли не так просто. Пришли они с ультиматумом. Вот их ультиматум в изложении Рахмана Алиева: избрать нового председателя; изменить редакционную политику газету «Очаг» (то есть точь-в-точь позиция самого господина Алиева).

Господа, вы только подумайте! Приходят в организацию, которой уже лет тринадцать, люди с улицы, которых никто не знает, которые никакого отношения к ЛАСО не имеют, и выдвигают ультиматум! Что это? Разбойное нападение? Попытка рейдерского захвата? Я вас уверяю, уважаемые читатели, весь этот спектакль был придуман и осуществлен двумья людьми – Шахбалой Дамировым и Рахманом Алиевым. Не секрет, что г-н Дамиров давно пытается перестроить ЛАСО по своему образу и подобию. И постоянно кандидатов на руководящую роль готовит. Одно время этим кандидатом был адковат Аяз. Потом появилась не в меру амбициозная дама Гамидова. Но все его ползучие перевороты в зародыше проваливались. Что касается Рахмана Алиева, он и не скрывает своего желания стать вождем. Примерно год назад он тоже осуществил попытку переворота. Приводил много случайных людей на общее собрание, чтобы обеспечить квоту и фальшивое голосование. Тогда этот путч тоже удалось сорвать. Давно г-н Алиев склоняет Ширвана Керимова к «объединению» с засроогнцами, надеясь, что при объединении с несуществующей организацией произойдут новые выборы и его странники его сделают председателем. Все это ясно. И мерзко, необходимо уточнить…

За последние пять с лишним лет г-н Дамиров на нужды организации не дал ни одного рубля. Его деятельность в организации – это роль жандарма, который постоянно навешивает ярлыки на тех, чье мнение не согласуется с его мнением. «Армянский шпион», «пособник армян», «изменник родины», «враг народа» — вот некоторые фразы из арсенала г-на Дамирова, у которого биография, мягко говоря, далеко не безупречная…

Теперь о господине Алиеве. Пусть г-н Алиев напомнит нам хотя бы об одной своей инициативе за двенадцать-тринадцать лет, по которой было бы проведено какое-нибудь значительное мероприятие под эгидой нашей организации. Во главе организации должен стоять человек творческий, как нынче говорят, креативный. Этот человек должен быть грамотным, хорошо образованным – настолько, чтобы быть примером и ориентиром для рядовых членов организации. Несмотря на огромный стаж в правоохранительных органах, г-н Алиев по сей день по-русски пишет с грубыми ошибками. Некоторое время назад он открыл страницы в Фейсбук, включив туда несколько десятков азербайджанцев, прямо как крепостных. К тому же мертвых крепостных, которых покупал г-н Чичиков…. Посмотрите внимательно. И автор такой убогой, бессодержательной страницы хочет возглавить организацию, у которой есть история, которая накопила интеллектуальный ресурс и определили определенные стандарты для всей диаспоры. И куда мы с ним пойдем? Я тоже, как господин Алиев, обращаюсь к соотечественникам: Почему мною должен руководить милиционер в отставке? Я окончил Азербайджанский государственный университет, аспирантуру Литературного института в Москве, много лет был школьным учителем в Азербайджане, я член союза журналистов России. И почему мною должен руководить бывший милиционер? Кстати, когда г-н работал в органах, я весьма уважительно к нему относился. Но его желание руководить мною, откровенно говорю, мне не нравится.

Теперь о Самире Бабаеве. Пусть он на следующем собрании объяснит свое решение принять участие на заседании Совета старейшин. И что бы он ни говорил, как бы ни выступал в защиту председателя или газеты «Очаг», это его не оправдает. Самира Бабаева там не должно было быть! Не должно было быть и Ровшана Кулиева!

Я хочу одну вещь сказать. Когда человеку наступают на ногу, ему становится больно. Мне давно наступают на ногу. И я, как нормальный человек, реагирую и буду реагировать. Я вас уверяю, что способен нанести значительный ущерб тому, кто попытается разрушить мою работу, которую я делаю честно и профессионально. И уверен, что от моей работы есть польза. Так что предупреждаю: меня можете остановить, если только меня убьете. Попробуйте.

Господа! Займитесь делом. Добивайтесь успеха в своей профессиональной сфере. Если вы себя видите общественным деятелем, так создайте свою организацию – российские законы в этой сфере весьма либеральны. Вы же себя унижаете! Вам уже за пятьдесят! Иным даже за шестьдесят… Напоминаю: мы все смертны… Чем вас запомнят? Вашими вечными интригами?

Стыдно…

Х.Х.

ЭЛЬХАН ОФИС

 

 

БАРАНИНА ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

Стандартный

 

КОМАНДА БАРАН

По случаю победы команды «SUSAN – Али баба и К» в зимнем чемпионате второго дивизиона Любительской Футбольной Лиги руководство ЛАСО закатило пир, который по своему размаху уступал разве что юбилейным торжествам главы города. Доложено ли об этом факте депутату Хинштейну, пока не известно.

Сами участники пира утверждают, что был съеден вот такой маленький баран:

БАРАН МАЛЕНЬКИЙ

Люди, которых обошли вниманием и не пригласили на пир, говорят, что баран был вот таких размеров:

БОЛЬШОЙ БАРАН

1 DEKABR 1920 — ZƏNGƏZUR TORPAQLARI ERMƏNİSTANA VERİLİB

Стандартный

Zəngəzurun Ermənistana verilməsi 1920-ci il noyabrın 30-da keçirilən Azərbacan KP MK Siyasi və Təşkilat bürolarının birgə iclasının qəbul etdiyi qərarı ilə həll olundu. Qərarda Zəngəzur bölgəsini 2 yerə: Qərbi Zəngəzur qəzası və Şərqi – əhalisinin kürdlərdən ibarət olmasına görə Kürdüstan qəzasına bölmək təklif edilirdi.  Nəticədə Zəngəzur qəzasının 6.742 kv. verstlik ərazisindən 3.105 kv. versti Azərbaycan SSR tərkibində qalmış, 3.637 kv. verstlik hissəsi isə Ermənistana verilmişdi. 

vikipediya

ZƏNGƏZUR

Zəngəzurun ermənilərə verilməsi, əslində isə “bağışlanması” istiqamətində daha bir addım 1920-ci il dekabrın 1-də atıldı. Həmin gün Bakı Sovetinin Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulması münasibətilə keçirilən, təntənəli “tarixi” iclasında N.Nəimanov Bəyanatla çıxış etdi. “Sovet Azərbaycanı Ermənistan və Zəngəzurda ən yaxşı yoldaşlarımızın-kommunistlərin günahsız qanını tökmüş və tökən daşnakların hakimiyyətinə qarşı əməkçi erməni xalqının mübarizəsinə yardım göstərərək elan edir ki, bundan belə heç bir ərazi məsələləri əsrlərdən bəri qonşu olan iki xalqın: ermənilərin və müsəlmanların bir-birinin qanını tökməsi üçün səbəb ola bilməz; Zəngəzur və Naxçıvan qəzalarının ərazisi Sovet Ermənistanın bölünməz ərazisidir (Seçdirmə bizimdir-İ.M.); Dağlıq Qarabağın əməkçi kəndlərinə isə öz müqəddəratını təyin etmək hüququ verilir, Zəngəzurun hüdudlarında bütün hərbi əməliyyatlar dayandırılır; Sovet Azərbaycanın qoşunları isə buradan çıxarılırlar”. Burada daha sonra qeyd edilirdi ki, Sovet Azərbaycanı malik olduğu tükənməz sərvətlərin-neft, kerosin və digər məhsulların qapılarını Sovet Ermənistanı üçün geniş açır.

Bu Bəyanatla Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsi (“bağışlanması”) ilə bağlı bəzi mövqe və mülahizələri də bilmək maraqlı və faydalı olardı. Bakı Sovetinin həmin iclasının yekdilliklə qəbul olunan qətnaməsində “Nərimanovun Bəyanatı”nın tamamilə bəyənildiyi bildirilir və onun “…Ermənistanla müsəlman dünyası arasındakı çoxəsrlik düşmənçilik və qanlı müharibələri birdəfəlik aradan qaldırmaqla Güney Qafqaz və bütün Şərq xalqlarının tarixində yeni səhifə (?!-İ.M.) açdığı qeyd edilirdi”.

Çoxlu arxiv sənədlərinin də təsdiqlədiyi kimi, torpaqlarımızın parçalanması və paylanmasında əsas rol oynayanlardan biri olan İ.Stalin bu hadisəni belə “izah” etmişdi: “Dekabrın 1-də Sovet Azərbaycanı mübahisəli vilayətlərdən könüllü olaraq əl çəkir və Zəngəzur, Naxçıvan, Dağlıq Qarabağın (Bəyanatın məzmunu Yuxarı Qarabağla bağlı burada da təhrif edilmişdir-İ.M.) Sovet Ermənistanına verilməsini elan edir”.

http://anl.az/el/q/qarabag_6/q-27.htm

29 NOYABR — GÖRKƏMLİ AZƏRBAYCAN JURNALİSTİ MİRZƏ XƏZƏRİN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

mirze-xezer-esas

Mikayılov Mirzə Kərim oğlu (Mirzə Xəzər) (29 noyabr, 1947, Göyçay) – görkəmli jurnalist, publisist, naşir.  1990-cı il yanvar faciəsi (20 yanvar 1990) baş verərkən Bakıda radio, televiziya, qəzetlər susdurulan günlərdə Azərbaycanı informasiya blokadasından xilas edən və sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qəddar əməllərini, Azərbaycanın və dünyadan əli üzülmüş azərbaycanlıların səsini dünyaya çatdıran, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı,insan hüquqlarının qorunması və ədalətli cəmiyyət qurulması uğrunda yorulmaz mübariz, radiojurnalist. Hal-hazırda Almaniyanın Münhen şəhərində yaşayır. Evlidir, 3 övladı var.

Mirzə Xəzər 1973-cu ilin iyun ayında Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsini bitirib. 1974-cü ilin yanvar ayınadək Sumqayıtda vəkil işləyib. 1974-cü ilin iyun ayında SSRİ-ni tərk edib, İsrailə mühacirət edib.1975-ci ildə İsraildə Tel-Əviv Universitetinin SSRİ-dən gəlmiş hüquqşunaslar üçün açılan xüsusi kurslarında oxuyub. 1975-1976-cı illərdə İsrail ordusunda xidmət edib.

Mənbə: Vikipediya

«MOLLA NƏSRƏDDİN»İ ŞUŞADA QADAĞAN EDİBLƏR. 1910-CU İLDƏ…

Стандартный

1910-28 Qafqazda elm

Qafqazda elm və maarifin mərkəzi sayılan Şuşa şəhərində «Molla Nəsrəddin»i qadağan ediblər.

«Molla Nəsrəddin», 1910-28

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: MİLLƏTİN GÖZÜNÜ AÇMADI, GÖZ BƏRƏLTDİ

Стандартный

1910 MİLLƏTPƏRƏST STUDENT

Müsəlmanpərəst student: «Müsəlman qardaşlar! Mənim gecə-gündüz fikrim budur ki, təhsili qurtarım, başlayıb millətə qulluq eləyim, bəlkə bizim yazıq millət də gözün aça».

1910-32 MİLLƏTPƏRƏST STUDENT

Həmin müsəlmanpərəst student on ildən sonra: «Mən müsəlmanca bilmirəm. Tez sözünüzü deyin, cəhənnəm olun gedin».

«Molla Məsrəddin», 1910-32

 

7 NOYABR — ƏFSANƏVİ BƏSTƏKAR TOFİQ QULİYEVİN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

Quliyev Tofiq Ələkbər oğlu (7 noyabr 1917, Bilgəh, Bakı, Azərbaycan — 4 oktyabr 2000, Bakı, Azərbaycan) — bəstəkar, pianoçu, dirijor, bir çox simfonik əsərlərin, kantataların, fortepiano əsərlərinin müəllifi, Azərbaycan SSR-in xalq artisti (1964), Azərbaycan caz və estrada musiqisinin banilərindən biri.

tofiq-quliyev

Тофик Алекпер оглы Кулиев (азерб. Tofiq Ələkbər oğlu Quliyev; 7 ноября 1917, Баку — 4 октября 2000, Баку) — азербайджанский композитор, кинокомпозитор, пианист, дирижёр. Народный артист Азербайджанской ССР.

Тофик Кулиев родился 7 ноября 1917 года в Баку, в семье инженера-экономиста Алекпера Кулиева. Мать композитора Яхши ханум Махмудова из первых азербайджанок—судей. 1934 году он поступает в бакинскую консерваторию, где учится на двух факультетах — фортепианном (в классе профессора И. С. Айсберга) и дирижерском (в классе профессора С. Г. Штрассера). Яркое дарование Кулиева обращает на себя внимание музыкальной общественности и вскоре, по совету и инициативе У.Гаджибекова, в 1936 году Наркомпрос Азербайджана направляет Тофика Кулиева для дальнейшего обучения в Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Здесь он учится дирижированию, некоторое время занимается в классе фортепиано профессора Нейгауза. Вскоре он начинает работать пианистом в известном в те годы эстрадном оркестре под руководством А. Цфасмана, в котором он успешно проработал до 1939 года.

В 40-е годы начинает Т.Кулиев и работу в кино, активно продолжив её в последующие десятилетия. В это же время он пишет ряд песен, посвященная Родине — «Песня о Родине», «Азербайджан», «Ала Даг». Тофик Кулиев начинает творческое сотрудничество с выдающимся певцом Рашидом Бейбутовым, одним из лучших исполнителей песен композитора. Творческий дует совершает концертные гастроли по городам Советского Союза, сопровождающийся огромным успехом.

Итогом его многолетних экспедиций по районам Азербайджана стали сборники «Азербайджанские народные танцы» (1951 год), «15 азербайджанских народных танцев» (1955 год) и двухтомник «Азербайджанские песни» (1956-1958 годы), вышедший под редакцией выдающегося певца Бюль-Бюля. В последующие годы композитор продолжает работы по записи и обработке фольклорного материала, им сделаны в 50-60-е годы обработки арабских, индийских, болгарских, китайских песен. Огромное значение для национальной музыкальной культуры имела работа Тофика Кулиева по записи и публикации мугамов.

Несмотря на большой творческий и исполнительский успех, Тофик Кулиев, считает необходимым продолжить свое образование и в 1948 году возобновляет учёбу в Московской консерватории по дирижированию в классе профессора А. Гинзбурга и композиции — в классе профессора К. Голубева. 1951 году Тофик Кулиев поступает в аспирантуру Московской консерватории. С 1954 года ведет педагогическую работу в Азербайджанской консерватории им. Узеира Гаджибекова. С 1958 года композитор работает в Азербайджанской государственной филармонии им. М. Магомаева художественным руководителем, а вскоре и директором. В эти же годы появляются песни «Золото ветвистое» (сл. Жаркого), «Не гордись», «Я люблю тебя», «Добрый край, Азербайджан». Тофик Кулиев является автором мелодий песен к фильмам «Встреча» (1955), «Любимая песня» (1955), «Мачеха» (1958), «Телефонистка» (1962), «Насими» (1974), «Дервиш взрывает Париж» (1976), «Лев ушел из дома» (1977), «Цена счастья» (1977), «Свекровь» (1978), «Здесь тебя не встретит рай» (1982), «Воспоминание о гранатовом дереве» (1984), «Вне» (1991).