ƏVƏZ ZEYNALLI: «HELİKOPTER YOX, DİKENƏR»!

Стандартный

ƏVƏZ ZEYNALLI: Hörmətli tamaşaçılar, bu gün verilişimizin qonağı bəşərin vucdanı, eşqi, ürəyi  xalqımızın zehni, düşüncəsi, xoş gələcəyi  Cahandar Bayoğludur. Söhbətimizin mövzusu helikopterdir.

CAHANDAR BAYOĞLU: “Helikopter” demə, Əvəz bəy, bu söz mənim türk heysiyyətimə toxunur. Bu sözü türk dünyasının düşməni Soros yaradıb.

ƏVƏZ ZEYNALLI: Elə mənim də türklülüyümə toxunur, hətta, ayıb olmasın, türkün məsəli, bəzi ayrı yerlərimə də dəyir. Helikopter əvəzinə yaxşı bir söz var: Dikuçar! Necədir, Cahandar ağa?

CAHANDAR BAYOĞLU: Gözəl! Sənə bu sözə görə Nobel mükafatı düşür. Mən özüm İsveç kralı ilə şəxsən danışıb o mükafatı sənə verdirəcəm.

ƏVƏZ ZEYNALLI: Sağ ol, Cahandar ağa, mən mükafat üçün işləmirəm, xalqıma xidmət edirəm. Mükafatı da alan kimi paylayacam yetim-yesirə… Bir kron da özümə xərcləyən deyiləm… Deməli, bu şoğəribin adını qoyduq “Dikuçar”.

CAHANDAR AĞA: Əvəz bəy, bəlkə bizi izləyən millətə başa salasan, niyə “Dikuçar”?

ƏVƏZ ZEYNALLI: Çünki bu şoğərib yerdən dik qalxır.

CAHANDAR BAYOĞLU: Onda təklif edirəm ki, “Dikqalxar” deyək, çünki qalxanda dik qalxır, uçanda dik uçmur.

ƏVƏZ ZEYNALLI: Doğru buyurursan, Cahandar ağa. Ancaq “Dikqalxar” sözündə ahəng qanunu pozulur. Bəlkə “Dikenər” deyək? Çünki bu şoğəriblər, xüsusən Rusiyada istehsal olunanlar, çox dik enirlər…

CAHANDAR BAYOĞLU: Gözəl, çox gözəl!..Dikenər, dikenər…

Mirzə ƏLİL

03.12. 2021, Samara

Реклама

Обсуждение закрыто.