XƏDİCƏ İSMAYILOVA: ƏMƏKDAR ERMƏNİ KARTOQRAFI!

Стандартный

Խադիժա Իսմիլովային շնորհել Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրության վաստակավոր ուսուցչի և պատվավոր քարտեզագրի պատվավոր կոչում։

Հայաստանի նախագահ

Նոյեմբերի 25, 2021 թ

Երևան

Xədicə İsmayılovaya Ermənistanın əməkdar coğrafiya müəllimi və əməkdar kartoqrafı fəxri adı verilsin.

Ermənistan Respublikaslnln prezidenti

25 noyabr 2021

Yerevan

Обсуждение закрыто.