ƏLİYEV ŞƏHİDLƏRƏ DƏMİR MEDAL, DONUZSİFƏT BU ARVADA «ŞÖHRƏT» ORDENİ VERİR…

Стандартный

tenzilerustemxanli_17

İlham Əliyev bir əliylə cavan həyatlarını Vətənin şərəfi uğrunda qurban vermiş fəhlə-kəndli oğullarına ölümlərindən sonra dəmir medallar paylayır, o biri əliylə müftə yeməkdən ətlik donuza dönmüş Tənzilə Rüstəmxanlıya “Şöhrət” ordeni verir!

Tfu szin şöhrətinizə! Tfu sizin şərəfinizə!

Реклама

Обсуждение закрыто.