XALOĞLUM MİRZAĞA HƏSƏNOVUN XATİRƏSİNƏ

Стандартный

MİRZƏ

DTX polkovniki Mirzəğa İsmayıl oğlu Həsənov

noyabr 1956, Salyan -noyabr 2020, Bakı

———————————————————————————

Əziz xaloğlu!

Səni on illərlə belə xatırlamışam. Allah şahiddir ki. sənə məhəbbətim çox idi. Ölümündən məyusluğum dərindir.

Allah sənə rəhmət eləsin. Səndən çox mehribanlıq görmüşəm. Allah övladlarını qorusun.

Xeyrulla.

09. 11. 2020, Samara

About Xeyrulla Xəyal

Xeyrulla Xəyal (Süleymanov Xeyrulla Cahangir oğlu) 18 noyabr 1953-cü ildə Azərbaycanda, Salyan rayonunun Ərəbqardaşbəyli kəndində anadan olub. 1972-ci ildə Əlibayramlı pedaqoji məktəbini, 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini, 1984-cü ildə M. Qorki adına Ədəbiyyat institututunun aspiranturasını bitirmişdir. 1985-ci ildən Samarada yaşayır.

Обсуждение закрыто.