Daily Archives: 18.10.2020

ŞƏHİDLƏRİMİZ: LERİKLİ CAVAD HÜSEYNOV

Стандартный
ŞƏHİDLƏRİMİZ: LERİKLİ CAVAD HÜSEYNOV

Cavad Hüseynov

Lerikdən  Hüseynov Cavad Cavid oğlu. Azərbaycan ərazisinin işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub.

Allah rəhmət eləsin!

XIDO RƏHMƏT BIKƏ! 

Реклама

Армянская сторона сообщила о потере 37 военнослужащих и резервистов

Стандартный

286549

Погибли:

Кочарян Зограб Грачикович, 1991 г.

Хачатрян Цолак Самвелович, 1990 г.

Арутюнян Карен Сейранович, 2000 г.

Манукян Нарек Суренович, 2000 г.

Элизбарян Мгер Ашотович, 2000 г.

Григорян Гор Сергеевич, 2000 г.

Айрапетян Сасун Тигранович, 2000 г.

Погосян Арман Манвелович, 2002 г.

Геворгян Григор Арменович, 2002 г.

Мкртчян Вазген Рудикович, 2000 г.

Киракосян Артур Айкович, 1999 г.

Гардашян Роман Владимирович, 2001 г.

Резервист Галстян Мушег Арамович, 1997 г.

Габриелян Гегам Эдикович, 1977 г.

Балаян Карен Артурович, 1993 г.

Мелкумян Ованнес Вагаршакович, 1977 г.

Никогосян Артур Хосровович, 1991 г.

Резервист Парамазян Аршак Грачикович, 1983 г.

Мирзоян Гор Геворкович, 1990 г.

Багдагулян Ашот Вараздатович, 1973

Микаэлян Айрапет Гургенович, 1994 г.

Татикян Сасун Зограбович, 1998 г.

Исаян Ваграм Вазгенович, 1980 г.

Кярунц Гагик Размикович, 1998 г.

Резервист Аванесян Борис Варужанович, 1990 г.

Удумян Ваге Айказович, 2001 г.

Арутюнян Миша Седракович, 2001 г.

Маилян Норайр Ваганович, 1999 г.

Конджорян Рафаэл Юрикович, 2000 г.

Саркисян Роберт Артурович, 2001 г.

Абгарян Арсен Сейранович, 2001 г.

Мовсисян Артур Арсенович, 2001 г.

Мовсисян Эрик Артурович, 2001 г.

Аванесян Манвел Карленович, 2001 г.

Барсегян Арег Артурович, 2001 г.

Григорян Карен Гедеонович, 2001 г.

Саркисян Арман Аркадикович, 2001 г.

Общее число потерь с армянской стороны с начала крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта достигло 710 человек.

ŞƏHİDLƏRİMİZ: UCARLI NİFTALI MEHDİYEV

Стандартный

Niftalı

Ucar rayonunun Bərgüşad kəndindən Mehdiyev Niftalı Qinyaz oğlu. Azərbaycan ərazisinin işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub.

Allah rəhmət eləsin

ŞƏHİDLƏRİMİZ: İSMAYILLILI TEYMUR OSMANOV

Стандартный
ŞƏHİDLƏRİMİZ: İSMAYILLILI TEYMUR OSMANOV

Teymur Osmanov

İsmayıllıdan Osmanov Teymur Saday oğlu. Azərbaycan ərazisinin işğaldanazad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub.

Allah rəhmət eləsin!

ŞƏHİDLƏRİMİZ: SALYANLI KAPİTAN İLKİN NƏCƏFOV

Стандартный

İlkin Nəcəfov

Salyan rayonunun Şəkərli kəndindən kapitan İlkin Nəcəfov. Azərbaycan ərazisinin işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub.
Allah rəhmət eləsin!

«UCA TANRI PAŞA HOLDİNQİ QORUSUN…»

Стандартный

Mehriban_Əliyeva 2

Ali baş komandan qoşunumuzu yeni qələbələrə apardıqca onun vitse arvadı da dinc oturmur, hər gün üzünü Uca Tanrıya tutub Azərbaycan üçün müəyyən xahişlər edir. Bu günkü xahişini vitsexanım belə bitirir: ““Uca Tanrı xalqımızı, Vətənimizi qorusun!”

Mirzə Əlilin fikrincə, Azərbaycan xalqı vitsexanımın zəhmətlərinin əvəzini dəyərincə vermir. Yəni orduya, ölkəyə, millətə dua eləməkdən vitsexanımın dili yara olub, xalq da gərək bunun əvəzini çıxa. Vallah, bizim xalqa ümid olan gərək otuz il gözləyə. Ona görə mən, yəni Mirzə Əlil, özüm vitsexanıma bir neçə cavab duası elədim

Uca tanrı Mehriban Əliyevanı qorusun və vitseprezidentlikdən də yuxarı qaldırsın.

Uca tanrı Leya Əliyevanı və onun bizneslərini, pullarını, mənzillərini qorusun.

Uca Tanrı akademik Arif Paşayevi qorusun.

Uca Tanrı akademik Hafiz Paşayevi qorusun!

Uca Tanrı akademik Nərgiz Paşayevanın və onun bizneslərini, pullarını qorusun!

Uca tanrı xalq artisti Emin Ağalarovu, onun bizneslərini və arvadlarını qorusun, ona az-maz səs versin!

Uca Tanrı Paşa holdinqi qorusun!

Uca Tanrı Paşa bankı qorusun!

Uca Tanrı Kapital bankı qorusun…

Bu yerdə huşumu itirmişəm, yəni Aynur Camalqızı demişkən, bayılmışam. Bilmirəm bu, yorulmaqdan olub, ya da Uca Tanrı bu xahişləri elədiyimə görə başıma güclü bir virtual qapaz salıb…

Ayılanda gördüm ki, Paşayevlərinin bizneslərinin siyahısını itirmişəm. Bir dostum var, belə şeylərlə maraqlanır. Ona zəng vurub soruşdum ki, Paşayevlərin nə qədər biznesi olar. Dostum dedi ki, ordumuzda nə qədər əsgər varsa, Paşayevlərin də biznesi o qədərdir…

Bunu eşindəndə ixtiyarsız düşündüm ki, gör nə qədər əsgərimiz qırılıb, ancaq Paşayevlərin bizneslərinə bir qəpik ziyan dəyməyib…

Bəlkə doğrudan da Uca Tanrı qoruyur?

Bəs uca Tanrı niyə bizim sütül uşaqlarımızı qorumur?

Bunu fikirləşəndə öz başıma qapaz salıb ağıadım…

Mirzə ƏLİL

18.10. 2020, Samara

Армянская сторона сообщила о потере еще 40 военнослужащих

Стандартный

286253

Погибли:

Резервист Антонян Вруйр Сиамантоевич, 1977г.

Резервист Варданян Арутюн Самвелович, 1982г.

Аветисян Ованнес Николаевич, 1967г.

Хачатрян Артур Араратович, 1992г.

Григорян Ваник Григорьевич, 1971г.

Костанян Геворг Аркадиевич, 1996г.

Маргарян Амазасп Владикович, 1972г.

Хачатрян Вардан Зорикович, 1990г.

Киракосян Армен Аристакесович, 1985г.

Маргарян Арман Миграбович, 1983г.

Асатрян Варужан Рубикович, 1977г.

Акопян Армен Айкович, 1980г.

Егоян Карен Завенович, 1989г.

Егоян Карен Владикович, 1988г.

Мурадян Самвел Мартинович, 1979г.

Аристакесян Коля Рафиковнич, 1990г.

Симонян Закария Героевич, 1979г.

Назарян Гриша Самвелович, 1996г.

Закарян Карапет Дереникович, 1986г.

Гарибян Артур Арутюнович, 1985г.

Саргсян Севада Вараздатовна, 1980г.

Арутюнян Эдгар Артемович, 1982г.

Асланян Артур Арменович, 1998г.

Айвазян Армен Хачатурович, 1984г.

Саргсян Арман Рафикович, 1983г.

Симонян Геворг Ванушович, 1972г.

Степанян Апавен Баяндурович, 1969г.

Закарян Закария Унанович, 1987г.

Бабаян Папаг Каджикович, 1980г.

Погосян Грачья Вачикович, 1995г.

Симонян Исаак Самвелович, 1995г.

Бабаян Андраник Варданович, 1991г.

Мнацаканян Вардан Мушегович, 1989г.

Резервист Саргсян Янек Врежович, 1981г.

Резервист Алексанян Артем Парзикович, 1983г.

Асатрян Грант Альбертович, 1986г.

Варагян Саак Демсикович, 1981г.

Какоян Баграт Сарибекович, 1985г.

Саргсян Вачик Айкович, 2002г.

Восковский Вячеслав Вальеревич, 1975г.

Общее число потерь с армянской стороны с начала крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта достигло 673 человек.