Daily Archives: 28.09.2020

АРМЯНЕ ОПУБЛИКОВАЛИ СПИСОК ПОГИБШИХ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ

Стандартный

Уточнены имена 27 погибших азербайджанцев

Уточнены имена 27 погибших азербайджанцев

PanARMENIAN.Net — Из открытых источников удалось собрать данные о гибели в зоне карабахского конфликта 27 азербайджанских военных. Их имена и фамилии опубликованы «Разминфо».

При составлении списка сайт использовал информацию из социальных сетей, а также опубликованные Армией обороны Арцаха видематериалы, на которых видны трупы азербайджанских военнослужащих.

В частности, погибли:

1. Подполковник Ширванов Мехман Миразиз оглы (Mehman Mirəziz oğlu Şirvanov), 40 лет, житель Ленкораня,

2. Офицер Казымов Эмин Фарман оглы (Kazımov Emin Fərman oğlu), г.р. 1987,

3. Старший лейтенант Заур Гусейнов (Zaur Hüseynov), житель села Хишкадара Масаллского района,

4. Старший лейтенант Табриз Расулзаде (Təbriz Rəsulzadə),

5. Старший лейтенант Гаджиев Исмет Шолат оглы (Hacıyev İsmət Şölət oğlu),

6. Унтер-офицер Бабаев Мурад (Babayev Murad), житель Джалилабадской области,

7. Контрактник Шахлар Валиев (Şahlar Vəliyev),

8. Контрактник, рядовой Демиров Хасан Туран оглу (Həsən Turan oğlu Dəmirov),

9. Рядовой Гасанов Гусейн Вагим оглу (Hüseyn Vahim oğlu Həsənov), 19-летний житель села Чийни Уджарского района,

10. Рядовой Акбаров Галиб Абдул оглы (Əkbərov Qalib Əbdül oğlu),

11. Радовой Атаев Ниджат Габиль оглу (Atayev Nicat Habil oğlu), житель села Каргалан, Ленкорань, 18 лет,

12. Радовой Сафаралиев Решад Фарман оглы (Səfərəliyev Rəşad Fərman oğlu), житель Хачмазского района, 2001 г.р.,

13. Рядовой Худаев Яшар Али оглу (Xudayev Yaşar Əli oğlu),

14. Ахмедов Замиг Чингиз оглы (Zamiq Çingiz oğlu Əhmədov),

15. Мамедов Эльмир Арзу оглы (Məmmədov Elmir Arzu oğlu), житель Сальянского района, 21 год,

16. Гантаев (или Горадаев) Омер Шамиль оглу (Qantayev Ömər Şamil oğlu), житель Байлакана,

17. Бабаев Аллахверди (Allahverdi Babayev), житель Мингечаура, 1989 г.р.,

18. Ахмедов Эльмаддин Угур оглы (Əhmədov Elməddin Uğur oğlu),

19. Гардаш Алхас Мирхас оглы (Qardaş Alxas Mirxas oğlu), житель села Хазабад Джалилабадского района,

20. Капитан Алакбарлы А. А. (Ələkbərli Ə. Ə.),

21. Эльгун Ядулла оглы Юнусов (Elgün Yadulla oğlu Yunusov), житель Байлакана, 1986 г.р.,

22. Халилов Эльнур Рамиз оглы (Xəlilov Elnur Ramiz oğlu), житель Байлакана, 1990 г.р.,

23. Гусейнов Мохаммад Гияс оглы (Hüseynov Məhəmməd Qiyas oğlu), житель Гянджи, 2001 г.р.,

24. Младший сержант Бабазаде М. Дж.,

25. Лейтенант Зейналов. З.

26. Рядовой Османов Н. А.,

27. Нагиев Фарид (Nağıyev Fərid), 1995 г.р., судя по фотографии Нагиева, распространенной в Сети, можно предположить, что он был либо офицером спецназа, либо солдатом разведки.

Реклама

«SATDILAR, YEDİLƏR…» QARABAĞIN SATILMAQLIĞI

Стандартный

İlham_Əliyev

Əlahəzrət İlham Əliyev Qarabağı həmişə sülh yolu ilə qaytarmaq istəyirdi. Əvvəllər Sarqsyanla, sonra da Paşinyanla görüşəndə gülümsünüb deyirdi:

— Kirvə, bizim Qarabağı qaytarın, pliz!

Kirvələr də deyirdilər:

— Əlahəzrət İlham bəy, erməni xalqı Qarabağı pulla alıb. Qoy Xalq cəbhəsi, Müsavat erməni xalqının pulunu qaytarsın, erməni xalqı da Qarabağdan çıxıb getsin ayrı yerə.

Əlhahəzrət İlham müəllim də çağırır antimilli ünsürlər Əli Kərimlini, İsa Qəmbəri. Deyir ki, siz Qarabağı ermənilərə satmısınız, indi o pulu verin mənə, mən onu qaytarım ermənilərə, ermənilər də Qarabağdan çıxsınlar. Özü də antimilli ünsürlərlə əlahəzrət çox hörmətlə danışır. Deyir : «Pliz!» Yəni «pojalusta!»

Əli Kərimli və İsa Qəmbər boyunlarına alırlar ki, doğrudan da Qarabağı satıblar, ancaq pulun yarısını xərcləyiblər, yarısını da veriblər Qurban Məmmədova ki, tutulsalar, onlara vəkllik eləsin. Əlahəzrət İlham müəllim deyir ki, neynək, yarısını özüm düzəldərəm, nəvələrimdən istəyərəm. Əmr verir ki, gedib Qurban Məmmədovun evini axtarsınlar. Bir dəstə adam balta, külüng götürüb gəlir Qurban Məmmədovun evinə, bütün beş mərtəbəini nə qədər dağıdırlarsa da, pulu tapmırlar. Məlum olur ki, Qurban Məmmədov Qarabağın pulunun yarısını Londina qaçanda, ayıb olmasın, gündəyməz yerinə doldurub aparıb…

Əlahəzrət İlham müəllim görür ki, ermənilərin pulunu qaytara bilməyəcək, çünki Əlahəzrət İlham müəllim kasıb adamdır, gözü maaşa baxır, onun da çoxunu verir Məhərrəm Əliyev kimi naxçıvanlı kasıb-kusuba…

Ona görə də Əlahəzrət İlham müəllim məcbur olur Qarabağı müharibə yolu ilə alsın. Çünki böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Mir Cəlal Paşayev deyib ki, pulun yoxdursa, müharubə elə. Ulu öndər Heydər Əlyev isə deyib ki… Yadımdan çıxdı nə deyib… Hə, yadıma düşdü. Deyib “sevgi sevən mərd olar…”

Yəni Qarabağ müharibəsi belə başlandı. Əli Kərimli və İsa Qəmbər buna günahkardırlar. Antimilli ünsür Qurban Mənmmədov da həmçinin.

Əlimi “Bir gəncin maniufesti”nə basıb and içirəm…

Mirzə ƏLİL

28. 09. 2020, Samara