Daily Archives: 28.07.2020

Альбер Камю. Обращение к чумным врачам

Стандартный

1

Грянет дорийская брань, и мор воспоследствует с нею.

Фукидид

Хорошие авторы не знают с достоверностью, заразна ли чума. Но подозревают, что заразна. Поэтому, господа, по их мнению, вам следует открывать окна в комнате больного, к которому вы приходите. Однако не стоит забывать, что чума обитает и на улицах, так что заразиться вы можете при любом раскладе, вне зависимости от того, открыты окна или нет.

Те же авторы рекомендуют вам надевать маску с очками и прикладывать к носу кусок ткани, пропитанной уксусом. Носите также с собой мешочек с эссенциями, указанными в книгах: мелиссы, майорана, мяты, шалфея, флёрдоранжа, базилика, тимьяна, чабреца, лаванды, лаврового листа, цедры лимона, айвовой кожуры. Желательно полностью облачаться в защитный плащ. Однако тут возможны расхождения во мнениях. Что же касается условий осмотра больного, тут уж между хорошими и плохими авторами расхождений нет. Условие первое: прежде чем прощупывать у больного пульс, следует обмокнуть пальцы в уксус. Понятно почему. Однако будет лучше, если вы вообще воздержитесь от выполнения данного пункта. Ведь если у больного и правда чума, эта манипуляция ничем ему не поможет. А если чумы у него нет, то он и звать вас не станет. Во время эпидемии никто не будет обращаться к доктору из-за боли в печени, дабы не нарваться на врачебную ошибку. Read the rest of this entry

MİLLİ MƏCLİS, XALQ VƏ VALAAM EŞŞƏYİ HAQQINDA

Стандартный

 

Oslitsa-Valaama

Azərbaycanın olub-keçənləri izləsəm də, orda Tahir Rzayev adlı deputatın olduğunu bu gün bilmişəm. Özü də sıravi deputat deyil, aqrar komitənin sədridir. İyirimi ildir ki, deputatdır.

Amerikada deputatı seçilməmişdən qabaq bütün ölkə tanıyır. Çünki senatda və nümayəndələr palatasında hər yer uğrunda ölüm-dirim mübarizəsi gedir. Bu Tahir Rzayev iyirmi ildir deputatdır, Bakının küçələrində adamları saxlayıb adını çəksən, on nəfərdən  biri deməz ki, tanıyır.

İnternetdə haqqında neç nə yoxdur. Vikipediyadakı arayış bir cümlədən ibarətdir: filologiya elmləri doktorudur, şairdir(!).

Filologiya elmləri Azərbaycanda yaman günə qalıb. Bu elmlərin doktoru adının daşıyanların doxsan faizinin mübtədası ilə xəbəri uzlaşmır. Ədəbiyyatçıların isə əqidəsi yoxdur. Bu aqrar deputatın dissertasiyasının adını bilmək olarmı? Haçan yazıb? Harda yazıb? Ümumiyyətlə, Tahir Rzayev yazmağı bilirmi? Bunu necə yoxlamaq olar?

İyirmi ildən bəri aqrar deputat olan bu cənabla ölkənin kənd təsərrüfatı ilə əlaqəsi elə filolofiya, fəlsəfə ilə əlaqəsi kimidir. Yəni heç bir əlaqə yoxdur. Nə yunla, nə yumurta ilə, nə taxılla, nə pambıqla, nə suvarma ilə. Yəni əlaqə sıfırdır. Ancaq aybaay bu boynuyoğun cənab xalqın xəzinəsindən bir ətək pul alır. Ayları vurun iyirmi ilə. Görün Azərbaycan xalqı bu boynuyoğuna nə qədər pul xərcləyib.

İlham Əliyev deyir ki, minlərlə vətəndaş ona məktub yazır. Mən İlhaç Əliyevə deyə bilərəm ki, niyə vətəndaşlar ona məktub yazırlar: çünki vətəndaşların parlamenti yoxdur. Vətəndaşların parlamenti olsaydı, bu parlamentə vətəndaşlar öz nümayəndələrini seçə biısəydilər, prezidentə niyə məktub yazırdılar. Xalq Tatyana Larina deyil, prezident də Yevgeni Onegin deyil. Xalqın sözünü parlamentdə onun seçib vəkil elədiyi deputatlar deməlidirlər. Milli Məclis  — parlament deyil. Milli Məclis  xalqla heç bir əlaqəsi olmauyan bir dəstə prinsipsiz, əqidəsiz insanın qarın otardıqları yerdir. Kasıb uşaqları erməni gülləsindən öləndə, onlar aybaay bir ətək pul alırlar, bununla gözləri doymur, hələ qanunsuz biznes qayırırlar, torpaq, əmlak ələ keçirirlər, övladlarını, nəvələrini xaricə göndərirlər.

Belə parlament ölkənin və xalqın ziyanınadır.

Aqil Abbas kimi başlı-qulaqlı vəhşi Mili Məclisdə müdafiə, təhlükəsizlik komitəsinin üzvüdür. Bu halda biz niyə ermənilərə uduzmağımıza təəccüblənməliyik?

 Siyavuş Novruzov kimi heyvərəni kim deputat təyin edir? Siyavuşu, Fəzaili deputat təyin edənlərin xalqa məhəbbətinə inanmaq iolarmı?

Yox, inanmaq olmaz.

Və əgər prezident minlərlə insanın ona məktub yazmağını istəmirsə, qoy o, azərbaycanlıların ölkənin siyasi həyatında iştirakına mane olmasın, ölkəsini uçuruma yuvarlatmasın. Qoy heç olmasa sabahdan xalq öz bələdiyyədsini seçə bilsin.

Xalq isə… Xalqı otuz ildir ki Valaam eşşəyi kimi döyə-döyə uçuuruma sürükləyirlər. Valaam eşşəyi axırda dözməyib dilə gəlmişdi.

Bizim xalq susur…

Mirzə ƏLİL

28.07. 2020, Samara

RAZİ NURULLAYEV: «YAPÇIYA İNDƏN BELƏ YOLDAŞAM MƏN…»

Стандартный

1

Əli Kərimlinin keçmiş mübarizə yoldaşı Razi Nurullayev partyasının adını dəyişib, dəyişən kimi də onlayn qurultay keçirib. Məruzəsini isə Segah təsnifi ilə bitirib:

Yapçıya indən belə yoldaşam mən,
Bir də dönəm cəbhəyə, oğraşam mən…

Deyilənlərə görə, şeirin müəllifi ya Baba Vəziroğlu ya da Ramiz Rövşəndir… Guya bu şeiri Əliağa Vahidə nəzirə kimi yazıblar. Bu da Vahid poeziyasının bu gün üçün də aktuallığını göstərir…

Mirzə ƏLİL

28.07. 2020, Samara