Daily Archives: 07.07.2020

SİYAVUŞ NOVRUZOV: «»Oğlumda olan ədalətin Həzrəti Əlidə olduğunu eşitmişəm”

Стандартный

siyavuş və seymur novruzovlar

Siyauş Novruzova diqqətlə qulaq asan ya oxuyan adam ancaq bu nəticəyə gələ bilər: Azərbaycanın bir dövlət kimi gələcəyi ən azından şübhəlidir…Mən ermənilərin asfaltbasanlarını burda çox görmüşəm — səviyyələri Siyavuşdan qat-qat yüksəkdir…

Erməni asfaltbasanlarından Siyavuşun bir fərqi də var: bunun əqidəsi yoxdur. Biq qram da. Bir gilə də. Bir damcı da…

Mirzə Əlil

Реклама