Daily Archives: 23.06.2020

TƏLATÜM ORDEN ALDI, SALYAN TƏLATÜMƏ GƏLDİ…

Стандартный

Azerbaijan,_2011-968

Haçan mənim yanımda kimsə əlahəzrət prezident İlham Əliyevə yerlipərəst desə, dava düşür. Davanı da mən salıram, çünki əlahəzrət və möhtərəm prezident bütün azərbaycanlılara bir gözlə baxır. Bəzi cahil insanlar elə başa düşərlər ki, guya prezident millətə baxanda gözünün birini yumur. Yox, yummur! Bir gözlə baxmaq o deməkdir ki, əlahəzrət ayrı-seçkilik eləmir, naxçıvanlını ya ermənistanlını leriklidən ya şamaxılıdan üstün tutmur.

Hansı antimilli ünsürün buna şübhəsi varsa, gəlsin prezidentin bu gün verdiyi fərmanı soxum gözünə. 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni alanlardan biri də salyanlı Təlatüm Quliyevdir. Düzdür, Təlatüm Bakıda doğulub, ancaq atası salyanlıdır, yəni özü də salyanlı sayılmalıdır. Necə ki, naxçıvanlılar iki yüz il də Bakıda yaşasalar, yenə naxçıvanlıdırlar.

Təlatüm Quliyev bu yüksək ordenə ikinci dəfədir ki, layiq görülür. 2006-cı ildə o, “Vətənə xidmətə görə” ordeninin ücüncü dərəcəsinə layiq görülüb. Yəqin yaxın vaxtlarda ordenin birinci dərəcəsini də alar, olar Sover İttifaqı Qəhrəmanı, yəni Azərbaycanın milli qəhrəmanı. Onda salyanlılar Təlatümün heykəlini qayırıb şəhərin yaxşı bir yerinə qoyarlar. Eh, təsəvvür edirəm ki, Salyan indi necə təlatümə gəlib, indi orda nə şadyanalıq var, nə qədər qoyun kəsilib… Salyan şadyanalıqlarının davasız keçmədiyini nəzərə alsaq, güman etmək olar ki, bıçaqlananlar da var.

Fəxr edirik Təlatümlə! Canımız qurban belə yerlilərə! Başımızı ucaldır!

İndi yadıma düşür ki, Təlatümün mərhum atası tarixçi Əliğvsət Quliyevin də Salyanda heykəli vardı. Yəni indi dağıdılmış Qələbə bağının günbatan tərəfində, Kürə lap yaxın yerdə mədəniyyət evi vardı. Burda əfsanəvi Rəşid Behbudov iki konsert vermişdi və o konsertlərin birində Mirzə Əlil də olmuşdu…

Hə, o mədəniyyət evinə Əliövsət Quliyevin adı verilmişdi. Sonradan giriş qapısının ağzında abidəsi də qoyulmuşdu. Ancaq abidəniu elə tərs qoymuşdular ki, gərək mədəniyyət evinə girmək üçün heykəlin başından tullanaydın… Heykəli yaradanın təqsiri yoxdur, heykəli qapının ağzına qoyan yəqin nəşəli olmuşdu…

O mədəniyyət evi gərək ən azı Rəşid Behbudoun xatitirinə və xatirəsinə görə saxlanılaydı. Ancaq cavan, sağlam, bundan sonra əlli ildən çox ömrü olan binanı buldozerə verdilər. Əliövsət Quliyevin abidəsi yəqin elə buldozerin  çalovundan atılıb Kürün dərin yerinə…

Əgər qalıbsa, orasını-burasını qayırıb oğlunun adıyla bir yerə qoymaq olar…

Mədəniyyət evini də dağıtdılar ki, təzə icra binası tiksinlər. Qabağında da  kimin heykəli olsa yaxşıdır? Əliövsət Quliyevin? Yox, milli öndərin…

Salyan şəhərini yadelii məmurlar dönə-dönə alt-üst ediblər, dağıdıblar, Salyanda salyanlıq qalmayıb, salyanlılar isə cınqırlarını çıxarmayıblar. Bəzən bir kəlmə sözdən ötrü bıçağı düz ürəyin başına soxan salyanlılar…

İnternetdə çox çətinliklə tapdım ki, Təlatüm Quliyev Milli Məclisdə ümumi şöbə müdiridir. Oxudum və inanmadım. Öldürsələr də, inanmaram. Cəbhədə canını verən əsgərə üçüncü dərəcəli medal verirlər ölümüdən sonra.  Fəzail Ağamalı ya Fazil Mustafa kimi başlı-qulaqlı vəhşşilərin, Aqil Abbas kimi soğanbaşların oturduğu məclisdə ümumi şöbə müdiri az qala Milli qəhrəman oldir?

Yox, məni öldürəsinz də inanmaram!

Mən belə fikirləşirəm ki, Təlatüm Quliev də İsrailin gizli xidmət zabitləri kimi məxfi əməliyyatlar həyata keçiir. Məsələn, Ağdam ərazisində keçir cəbhə xəttini, on beş-iyirmi erməni əsgərini qırıb qayıdır Bakıya. Sabah Fizuli tərəfdən, biri gün Kəlbəcər tərəfdən. Yəni indiyəcən Təlatüm yüzlərlə erməni əsgər və zabitini məhv edib, yüzlərlə ədəd texnikanı partladıb. Ermənilər verdiyi itkiləri gizlədirlər. Ancaq Təlatümün başına mükafat qoyublar. Milyom dram ya milyon komediya, dəqiq bilmirəm onların pulu necə adlanır…

Əgər yaxın vaxtlarda Koçaryanın ya Sarqsyanın ölüm xəbəri gəlsə, bilin ki, onlar öz əcəlləri ilə ölməyiblər, onları salyanlı balası Təlatüm Quliyev öldürüb…

Şöbə müdirinə əlahəzrət prezident o cür ordenləri verərdimi? Əlbəttə, verməzdi!

Vallah, bu yerdə məni ağlamaq tutdu. Bilmirəm niyə. Ya Salyanın xatirəsi məni kövrəltdi, ya o buldozerə verilmiş mədəniyyət evinin xatirəsi. Düzdür, narkotik keflənmə vəziyyətində olan salyanlıların düz qapının ağzına qoyduqları abidəni gözümün qabağına gətirəndə güldüm də. Vallah, çox arsız millətik, dərd başdan aşır, yenə gülürük…

Hə, daha Salyanda mədəniyyət evi yoxdur. Keçmiş “Kosmos” kinoteatrının orasını-burasını qayırıb adını utanmaz-utanmaz  qoyublar mədəniyyət mərkəzi…

Əlbəttə, mərkəz… Yox, hoqqa…

Mirzə ƏLİL

23. 06. 2020, Samara

Реклама

Константинопольский договор (1724). ТЕКСТ

Стандартный

1

Жан-Баптист ван Мур. Султан Ахмед III принимает послов. 1724 год.

Трактат заключенный в Константинополе между Резидентом Неплюевым и Великим Везирем Ибрагим Пашею, о согласии Российского Двора с Турецким, по поводу явившегося в Персии самозванца Махмуда, на присоединение Персидских провинций к России и Турции по их прикосновенности к границам того и другого Государства. Понеже явился некий Мирвейзов сын, называемой Мири Махмуд, который нашед на Гусейна поймав с детьми его в Испагани сущими, в тюрьму посадил: того для во время того разорения Персии, со стороны высокой Порты отправлены туда войска для отобрания всех потребных высокой Порте порубежных мест, как и взята вся Георгия, провинция области Персидской. При сем случае також и Его Величество, державной и великолепной Московский Царь вечным миром обязанной приятель высокой Порты при коньюктуре Персидского смущения городы Дербент и Баку, в Ширванской провинции лежащие и некоторые еще по берегу Каспийского моря лежащие места к себе взял.

Между тем явился в странах Казбина и Тавриза некий Тахмасиб, называемой, Шаха Гусейна сын, с которым Его Царское Величество в учрежденных артикулах и кондициях, в постановленном и договоренном трактат изображенных трактовали и постановили, что помянутые городы Дербент и Баку в Ширванской провинции лежащие в каком состоянии не были, да будут под владением помянутого Царя, також по берегам Каспийского моря Персидского владения лежащие земли провинции Гилан, Мазендаран и Астрабат впредь да будут под владением помянутого Царя. Взаимно помянутый Царь обещался и объявил вспоможение помянутому Тахмасибу чинить войсками, Государство Персидское отобрать у узурпатора Мири Махмуда, Его на престол возставить, в сем деле склонил он Высокую Порту к тому, что будет добрую свою медиацию к тому употребить, чтобы Тахмасиб уступил Высокой Порт надлежащие провинции в Персии, или через медиацию, или общими силами; и для такой негоциации полномочным определил Резидента своего при Высокой Порт обретающегося почтенного в Мессийском народе Ивана Неплюева; також с общего согласия обеих сторон востребован и медиатором назначен почтенной между вельможами Мессийского народа Маркиз де Бонак, державного и великолепного Короля Французского Посол при высокой Порте резидующим, через медиацию которого многократные конференции возымел с полномочными определенными с стороны Высокой Порты и в сей негоциации Персидского дела между Высокой Портою и помянутым Царским Величеством постановлено, яко в следующих пунктах изображено:

Понеже лезгинцы, которые в Ширванской провинции будут Мусульманского закона, востребовали протекцию и быть в подданстве Высокой Порты, того ради и Высокая Порта в свою протекцию его приняла, и определила Ханом их называемого Дауда, которого снабдя дипломом на тот чин, назначила ему для управления места Шамаху вышеупомянутое Ханство, и подлежащая одному нация границы свои иметь будет по определению обеих сторон, а именно: надлежит имея добрые и исправные часы от Шамахи даже до Каспийского моря прямою дорогою среднею ездою ехать, и когда тамо приедут, надлежит смотря сколько часов езды от Шамахи до берега Каспийского моря будет, то на 3 равные части разделить или расположить, и зачав от моря на том месте, где к трети будут, знак поставлен быть имеет; а третья треть которая с Шемахинской стороны будет, да будет под властию Высокой Порты во владении помянутого Хана, а те трети, которые к Каспийскому морю под властию помянутого Царя быть имеют, также от города Дербента, которой под владением помянутого царя находится от берега моря внутрь по земле прямо и среднею ездою ехать 22 часа езды, и тамо знак надлежит поставить: от поставленного между Шамахою и Каспийским морем знак даже до знаку где Ширванская провинция окончается: означенная граница внутрь по земле в Ширванской провинции да будет под властию Высокой Порты: а сторона, которая к Каспийскому морю, да пребудет под властию помянутого Царя. Також за час от знаку, которой между Шамахою и Каспийским морем прямою ленеею, даже от того места, где река Араке сошлась с рекою Кур, которое место за границу учреждается, сторона внутренняя под владением Высокой Порты да будет, а сторона к Каспийскому морю под владением помянутого Царя да будет. И понеже постановлено, чтоб в том месте где реки Араке и Кур сошлись, одна сторона была под властию помянутого Царя, а третья что осталась под владением Персидского Государства, и так на том месте сошлись тройные границы, того ради позволено или свободно да будет Высокой Порт, там по обычаю граничную крепость построить для содержания собственного гарнизона, равным образом позволено и помянутом Царю на своей границе также крепость построить, и такое строение крепостей с общего известия чинено быть имеет; токмо такие крепость в расстояние трех часов от границы построены да будут, и дабы границы были с обеих сторон определены и учреждены с надлежащею исправностию и правдою, при том чтобы и знаки також поставлены были, имеют с обеих сторон Комиссарами определены быть особо искусные, добрые и к миру доброжелательные, которые в таком деле и прежде сего бывали употреблены. И понеже сей трактат медиацею Короля Французского, к благополучному концу приведен; того для с обеих сторон востребована також будет медиация, чтобы назначена была какая искусная особа для определения и разделения границ обеих сторон, и когда с помощию Божию помянутые границы с обеих сторон будут определены и от Комиссаров в инструмент внесены, тогда тот инструмент неотменно и непоколебимо, честно и исправно содержан быть имеет. И понеже в сих новых границах все места суть не фортификованы, того ради для бесстрашия подданых и для содержания гарнизону позволено да будет обеим сторонам, по общему согласию, крепости строить в расстоянии трех часов езды внутрь границ своих.

Read the rest of this entry

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ДОГОВОР 1724 ГОДА

Стандартный

1

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ДОГОВОР 1724 ГОДА — до­го­вор ме­ж­ду Рос­сий­ской и Ос­ман­ской им­пе­рия­ми о раз­гра­ни­че­нии российских и турецких вла­де­ний на Кав­ка­зе и в При­кас­пии.

Под­пи­сан 12(23) ию­ня в Кон­стан­ти­но­по­ле российским ре­зи­ден­том И.И. Не­плюе­вым и великим ви­зи­рем Да­ма­дом Иб­ра­ги­мом-па­шой при по­сред­ни­че­ст­ве французского по­сла мар­ки­за Ж.Л. д’Юссона де Бо­нака.

Пе­ре­ход к Рос­сии при­кас­пий­ских про­вин­ций Пер­сии (по Петербургскому до­го­во­ру 1723 года, за­клю­чён­но­му по­сле Пер­сидского похода 1722-1723 годов) обо­ст­рил русско-турецкие от­но­ше­ния.

Ос­ман­ская им­пе­рия ис­поль­зо­ва­ла не­ус­той­чи­вое по­ло­же­ние персидского ша­ха Тах­мас­па II, в конце 1723 — начала 1724 годов втор­глась в Восточную Гру­зию и Восточную Ар­ме­нию и ста­ла уг­ро­жать вой­ной Рос­сии.

Константинопольский договор уре­гу­ли­ро­вал русско-турецкие от­но­ше­ния. Он со­сто­ял из всту­п­ле­ния, 6 ста­тей и за­клю­че­ния. По Константинопольский договор Тур­ция со­хра­ня­ла за­ня­тые ею восточной об­лас­ти Гру­зии и Ар­ме­нии, Теб­риз­ское, Каз­вин­ское и Ше­ма­хин­ское хан­ст­ва (без пра­ва вво­да в Ше­ма­ху сво­их войск и строи­тель­ст­ва ук­ре­п­ле­ний в ней, ис­клю­чая си­туа­цию вос­ста­ния), Рос­сия — го­ро­да и про­вин­ции, по­лу­чен­ные по Пе­тер­бург­ско­му до­го­во­ру 1723 года.

Ос­таль­ные рай­оны Пер­сии ос­та­ва­лись под вла­стью ша­ха Тах­мас­па II, при­зна­вае­мо­го Рос­си­ей и Тур­ци­ей не­за­ви­си­мым и за­кон­ным го­су­да­рем в слу­чае его со­гла­сия на тер­ри­то­ри­аль­ные ус­туп­ки, пре­ду­смот­рен­ные Константинопольским договорм При­кас­пий­ские про­вин­ции Рос­сия вер­ну­ла Пер­сии по Решт­ско­му трак­та­ту 1732 года.