ƏLİAĞA VAHİD: «KÖNLÜM VURULUB BİR GÜLİ-REYHANƏ LERİKDƏ…»

Стандартный

VAHİD.jpg

Könlüm vurulub bir güli-reyhana Lerikdə,
Bülbül kimi gəldim yenə əfqanə Lerikdə.

 

Yarım dağıdır zülfünü rüxsarinə hərdən,
Eylər məni məcnun kimi divanə Lerikdə.

 

Bülbül oxuyur, gül açəlır badə əlində,
Naz ilə gəlir məclisi-cananə Lerikdə.

 

Dağlar, təpələr aşiqi heyrətdə qoyurlar,
Cəh-cəh səsi düşmüş yenə hər yanə Lerikdə.

 

Gəldikdə bahar fəsli çiçəklər açılırlar,
Bülbül oxuyur aşiqi-məstanə Lerikdə.

 

Bülbül oxuyur, bir mən olam, bir də nigarım,
Tən etsə də, neylər mənə biganə Lerikdə?

 

Vahid, o gün olsun bizə də qismət olaydı,
Ağuşa çəkəm yarımı mərdanə Lerikdə.

Реклама

Обсуждение закрыто.