Daily Archives: 06.12.2018

УМЕР НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК ГУСЕЙН ФАХРАД ОГЛЫ ГАСАНОВ…

Стандартный

HÜSEYN HƏSƏNOV.jpg

6 декабря 2018 года в возрасте 68 лет в городе Самаре умер наш соотечественник Гусейн Фахрад оглы Гасанов.

Гусейн Гасанов родился 30 июня 1950 года в селе Альвенд Зардабского района Азербайджанской ССР. В 1973 году после срочной службы в Советской Армии приехал на заработки в Куйбышев и навсегда связал свою судьбу с этим городом. До выхода на пенсию Гусейн Фахрад оглы занимался строительством, строил и ремонтировал сельские объекты по всей Самарской области.

Онкологическая болезнь у Гусейна Гасанова была обнаружена слишком поздно. На успешность операции, на которую решились врачи, надежд было мало. Утром 6 декабря Гусейн Гасанов скончался в больнице.

Самарские азербайджанцы скорбят по Гусейну Гасанову, который был честным и скромным тружеником, замечательным семьянином, любящим мужем, отцом, дедушкой.

Выражаем глубокие соболезнования вдове покойного Ольге Гасановой, всем родным и близким.

Похороны Гусейна Гасанова состоятся в его родном селе Альвенд.

   Emil RASİMOĞLU. «BİR AZDAN SƏHƏR AÇILACAQ…»

Стандартный

Emil RASİMOĞLU.jpg

***

Vətənə söykənən saat

qıpqırmızı əqrəbləri…

 

…Əvvəl

içində süd dişi itkin düşdü,

sonra bir evin otaqları,

sonra da özü.

 

…ağaclar böyüdükcə məzarlara tərəf,

uzaqlarda

bir qız qarımağı sevdi,

bir güzgü özünə tamaşa etməyi,

bir Allahsa unudulmağı…

…Hələ

kağızların məktub kimi ölməyini demirəm,

hələ

sobadakı buludların azadlığından danışmıram…

 

…bir tərəfdə

heykəllər qapıları döydükcə

bayraqlar quşların qanadını tanıdı,

balıqlar dilənçilərin ovcunu,

analarsa öz bədənini.

Bilirsənmi,

adam öz bədənini tanıdığı gündən başlayar qış fəsli…

 

…və bir gün

Vətənə söykənən saatın

qıpqırmızı əqrəbləri

bağışladı səngərlərin günahını…

 

…və

saatın içindən

nə süd dişi tapıldı,

nə də evin otaqları.

Bircə

özü tapıldı həmin adamın,

amma,

amma

ayaqlarına qədər…

Dedi;

Unudun gözlərinizi, bir azdan səhər açılacaq,

bir azdan darıxacaq göy üzünə atılmış siqaret kötükləri…

ПОЛКОВНИК БАХРАМБЕК НАБИБЕКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ШЕКИНСКОГО ВОССТАНИЯ

Стандартный

Bəhram_bəy_Nəbibəyov

Бахрамбек Гасымбек оглы Набибеков (6 декабря 18841930) — азербайджанский военный деятель, Полковник, один из руководителей Шекинского восстания 1930 года.

Бахрам-бек родился 6 декабря 1884 года в городе Шеки в бекской семье рода Набибековых. Его отец подполковник Гасым-бек Набибеков служил переводчиком восточных языков в штабе генерала Куропаткина в Туркестане. Общее образование Бахрам-бек получил в Кутаисском реальном училище. Read the rest of this entry