М.А. САБИР. «СКАЗАЛ ВЕЗИРУ ШАХ…»

Стандартный

SABİR

Сказал везиру шах: «Я плачу потому,

Что в зеркале урод мне виден раз в году».

Везир ему в ответ: «Представь, как плачу я,

Когда ты у меня всечасно на виду!»

17 сентября 1910

Перевод П. Панченко

 

Şah dedi ağlayıram, bəs ki üzüm çirkindir,
İldə bir görsəm əgər ayinədə surətimi.

Ona ərz etdi vəziri: səni hər gün görürəm,

Nə  qədər ağlayıram, indi düşün halətimi.

Обсуждение закрыто.