M. Ə. SABİR. BAYRAM TÖHFƏSİ

Стандартный

SABİR
Ey tökən mollaların kamına şərbət, novruz!
Əğniyalarla quran məclisi-işrət, novruz!
Səndə hər kəs sevinir, bəs niyə ancaq füqəra
Çəkir övladını gördükdə хəcalət, novruz?!

Реклама

Обсуждение закрыто.