Daily Archives: 08.03.2018

SƏMƏD VURĞUN ÇÖRÇİLL HAQQINDA: «O, TOX QABAN KİMİ FISILDAYIR, BAX…»

Стандартный

«MƏNİM BABAM OLMUŞ 26-LAR!»

Qarşmıda üzünün dərisi çil-çil
Bir Iedi dayanmış, əlində əlcək.
Əri yanındadır — cənab Çörçill
Mənə əl uzadır təzim edərək.
O, tox qaban kimi fısıldayır, bax!
Onun dərisindən süzülür yağı.
Qalın qaşlarını bərk-bərk çataraq,
Səssizcə qımıştr iblis sayağı…
“Bakı! Bakı!” dcyib, üzümə baxtr,
EIə bil od tutub yanır bədənim.
Canımdan tüstülər, dumanlar qalxır,
Hirsimdən əllərim titrəyir mənim!
“Bəli! Bakılıyam! Öz şöhrətim var,
Mənim babam olmuş 26-lar…
Gərək yadınızdan çıxmannş ola!»
Baxır qoca iblis gülümsəyərək.
O sağa çevrilir, mən isə sola,
Bir mərmiye dönür sinəmdə ürək. .