QƏBRƏİŞƏYƏNLƏR

Стандартный

ВИДАДИ.jpg

Azərbaycan hökuməti qəbrə işəyənləri tutub beş-altı il iş verməsə, başqa millətlərin azərbaycanlılar “ deməyqəbrəişəyənlər” deməyə haqqı var.

P.S. Bu şərəfsizlərin atta-babalarının qəbrinə Ağdamda, Şuşada, Zəngilanda, Qubadlıda işəyirlər…

Обсуждение закрыто.