M.Ə. SABİR. «AXŞAM ОLCAQ UÇЕNİKLƏR HƏRƏ BİR MADMAZЕLİN…»

Стандартный

SABİR
Axşam оlcaq uçеniklər hərə bir madmazеlin,
Kеçirib qоl qоluna kuçədə cövlan еdiyоr;
Sоnyalar bunları tədris еdəsiymiş, əcəba,
Uçitеllər dəxi məktəbdə nə mеydan еdiyоr?!

Реклама

Обсуждение закрыто.