M.Ə. SABİR. «BU KİÇİLMƏK FƏQƏT MÜSƏLMANIN…»

Стандартный

SABİR

TAP GÖRÜM!..
Həp kiçiklər kiçik ikən böyüyür,
О nədir ki, böyük ikən kiçilir?
Al, tapdım!..
Bu kiçilmək fəqət müsəlmanın
Bоyuna
hər bir əmrdə biçilir!

About Xeyrulla Xəyal

Xeyrulla Xəyal (Süleymanov Xeyrulla Cahangir oğlu) 18 noyabr 1953-cü ildə Azərbaycanda, Salyan rayonunun Ərəbqardaşbəyli kəndində anadan olub. 1972-ci ildə Əlibayramlı pedaqoji məktəbini, 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini, 1984-cü ildə M. Qorki adına Ədəbiyyat institututunun aspiranturasını bitirmişdir. 1985-ci ildən Samarada yaşayır.

Обсуждение закрыто.