M.Ə. SABİR. «BU KİÇİLMƏK FƏQƏT MÜSƏLMANIN…»

Стандартный

SABİR

TAP GÖRÜM!..
Həp kiçiklər kiçik ikən böyüyür,
О nədir ki, böyük ikən kiçilir?
Al, tapdım!..
Bu kiçilmək fəqət müsəlmanın
Bоyuna
hər bir əmrdə biçilir!

Обсуждение закрыто.