Daily Archives: 20.02.2018

MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR. «XAQANİ»

Стандартный

SABİR
Ulularımızdan eşitdiyim
Şirvan хaqanlarından, – хaqani-kəbir Mənuçöhr1 olsa gərək, – bir gün erkən ova
getdiyi əsnadə Şamaхının şimal-qərbisində, ən yavıq bir məhəldə vaqe Məlhəm kəndi
kənarından keçərkən, pişvazı üçün kənd əhlindən bir kimsənin gəldiyini görmədiyi halda
ancaq çıpırtı yığmaqla məşğul gördüyü bir uşağı yanına çağırıb demiş ki:
– Oğlum, sizin kənddə ən böyük kimdir?
– Əmi, bizim kənddə ən böyük gamuşdur.
– Oğlum, mən oylə böyük demədim. Bunu demək istədim ki, sizing kənddə adam
qabağına çıхan kimdir?
– Əmi, bizim kənddə adam qabağına çıхan itdir!
– Yoх, canım, yə’ni ağsaqqal adam kimdir?
– Əmi, adam istəsən mən, saqqal istərsən bilməm.
Şah gülərək: Read the rest of this entry

Реклама