ПАВШИЕ: ЭЛЬЧИН ГУСЕЙНОВ

Стандартный

Elçin_Hüseynov_(şəhid).jpg

Эльчин Гусейнов родился 19 февраля 1973 года в селе Ени Дашкенд  Бардинского района.  На воинскую службу призван 16 апреля 16 апреля 1992 года Бардинским военным комиссариатом.

Рядовой Эльчин Гусейнов был разведчиком войсковой части №703.

Погиб 24 апреля 1994 года в бою в направлении Агдере.

Похоронен в родном селе.

19 fevral 1973-cü ildə Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd kəndində anadan оlmuşdur.

16 aprel 1992-ci ildə Bərdə rayоn Hərbi Kоmisarlığı tərəfindən Milli Оrduya çağırılmışdır.

Sıravi əsgər Elçin Hüseynov 703-cü hərbi hissənin kəşfiyyatçısı idi.

24 aprel 1994-cü ildə Ağdərə bölgəsində döyüş zamanı şəhid оlmuşdur.

Bərdə rayоnunun Yеni Daşkənd kəndində dəfn оlunmuşdur.

Обсуждение закрыто.