Daily Archives: 18.02.2018

M.Ə. SABİR. «AĞLADIQCA KİŞİ QEYRƏTSİZ OLUR…»

Стандартный

SABİR
Ağladıqca kişi qeyrətsiz olur,
Necə ki, ağladı İran oldu.
O zaman ki, bezikib şah qaçdı,
Mürtəcelər dəхi pünhan oldu;
Parlaman parladı ə’zası ilə,
Dedik, İran yenə İran oldu;
Məclis içrə ümənayi-millət
Nami-milliyyətə şayan oldu;
Düzəlib işlərin əskik-gərəyi,
Millətin dərdinə dərman oldu. Read the rest of this entry

Реклама