BƏXTİYAR VAHABZADƏ: «LENİN, SƏNİN HƏR CÜMLƏNİ…»

Стандартный

Bəxtiyar-Vahabzadə.jpeg               

                           Bəxtiyar Vahabzadə

«LENİNLƏ SÖHBƏT » poemasından

Lenin, Sənin hər cümləni,

hər kəlməni,

Dönə — dönə

əzbərlədim.

Sözlərindən, maya tutan

sözlərimi döyüşlərdə

mərd elədim.

Ürəyimdə

əzizlədim.

İnam dolu,

Hünər yolu

həyatını cox izlədim

Qədəm — qədəm,

addım — addım…

Yox,

Mən sənə

Gözü bağlı vurulmadım…

Dönə — dönə

Keçirmişəm

ürəyimin tellərindən

Hər sözünü, kəlməni mən…

 

Реклама

Обсуждение закрыто.