Daily Archives: 13.02.2018

FÜZULİ NƏZMİNDƏ QIRX HƏDİS: SƏHƏR YATMAQ QAZANCDAN QOYAR…

Стандартный

MƏHƏMMƏD FÜZULİ 1494-1556

    5

Sübhdür fatehi-xəzaneyi-rizq,

Talibi-xabi-subhdur məzmum.

Sübh vəqtində xabə rağib olan,

Vüs’ətı-rizqdən olur məhrum.

Реклама

BƏXTİYAR VAHABZADƏ: «LENİN, SƏNİN HƏR CÜMLƏNİ…»

Стандартный

Bəxtiyar-Vahabzadə.jpeg               

                           Bəxtiyar Vahabzadə

«LENİNLƏ SÖHBƏT » poemasından

Lenin, Sənin hər cümləni,

hər kəlməni,

Dönə — dönə

əzbərlədim.

Sözlərindən, maya tutan

sözlərimi döyüşlərdə

mərd elədim.

Ürəyimdə

əzizlədim.

İnam dolu,

Hünər yolu

həyatını cox izlədim

Qədəm — qədəm,

addım — addım…

Yox,

Mən sənə

Gözü bağlı vurulmadım…

Dönə — dönə

Keçirmişəm

ürəyimin tellərindən

Hər sözünü, kəlməni mən…