Daily Archives: 11.02.2018

FÜZULİ NƏZMİNDƏ QIRX HƏDİS: «MÜSLİM OLDUR Kİ, ƏHLİ-ALƏM İLƏ…»

Стандартный

MƏHƏMMƏD FÜZULİ 1494-1556

   3

Müslim oldur ki, əhli-aləm ilə,

Sidq ola qövli, xeyr ola əməli,

Zərərin görməyə müsəlmanlar,

Ola pakizə həm dili, həm əli.

Реклама