Daily Archives: 09.02.2018

QIRX HƏDİS FÜZULİ NƏZMİNDƏ: HƏDİYYƏ HAQQINDA

Стандартный

MƏHƏMMƏD FÜZULİ 1494-1556

33

Dustlardan həmişə xoş görünür

Bir-birin hədyə ilə etmək yad.

Hədyə irsalı bir müamilədir

Ki, məhəbbət olur onunla ziyad.

Реклама