Daily Archives: 08.02.2018

FÜZULİ HƏDİSLƏRİ. «ANALAR HÖRMƏTİN TUTUN Kİ, MÜDAM…»

Стандартный

MƏHƏMMƏD FÜZULİ 1494-1556

14

Analar hörmətin tutun ki, müdam,

Qabili-rəhməti-ilah olasız.

İstək onlar əyağı altında,

Gər dilərsiz ki, cənnəti bulasız.

Реклама