FÜZULİ HƏDİSLƏRİ: «PƏHLƏVAN OL DEGİL Kİ, HƏR SAƏT…»

Стандартный


MƏHƏMMƏD FÜZULİ 1494-1556

      

37

 Pəhlivan ol degil ki, hər saət,

Yıxa bir pəhlivanı qüvvət ilən.

Oldurur pəhlivan ki, vəqti-qəzəb,

Nəfsinə hökm edə ihanət ilən.

Обсуждение закрыто.