M.Ə. SABİR. TANRI HƏR YERDƏ PULU BİR ÜRƏYİ SƏХTƏ VERƏR

Стандартный

SABİR

Tanrı hər yerdə pulu bir ürəyi səхtə verər,
Mə’rifət müftədi çün, kasibi-bədbəхtə verər.
Hacı Rüstəm əmiyə yeddi oğul, cümlə qəni,
Leyk baqqal Cəbiyə yeddi qızı süftə verər.
Yekə saqqal kişiyə il uzunu gündə plov,
Leyk abdal Kosaya həftədə bir küftə verər…

About Xeyrulla Xəyal

Xeyrulla Xəyal (Süleymanov Xeyrulla Cahangir oğlu) 18 noyabr 1953-cü ildə Azərbaycanda, Salyan rayonunun Ərəbqardaşbəyli kəndində anadan olub. 1972-ci ildə Əlibayramlı pedaqoji məktəbini, 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini, 1984-cü ildə M. Qorki adına Ədəbiyyat institututunun aspiranturasını bitirmişdir. 1985-ci ildən Samarada yaşayır.

Обсуждение закрыто.