Daily Archives: 03.02.2018

M.Ə. SABİR. TANRI HƏR YERDƏ PULU BİR ÜRƏYİ SƏХTƏ VERƏR

Стандартный

SABİR

Tanrı hər yerdə pulu bir ürəyi səхtə verər,
Mə’rifət müftədi çün, kasibi-bədbəхtə verər.
Hacı Rüstəm əmiyə yeddi oğul, cümlə qəni,
Leyk baqqal Cəbiyə yeddi qızı süftə verər.
Yekə saqqal kişiyə il uzunu gündə plov,
Leyk abdal Kosaya həftədə bir küftə verər…

Реклама