Daily Archives: 03.02.2018

M.Ə. SABİR. TANRI HƏR YERDƏ PULU BİR ÜRƏYİ SƏХTƏ VERƏR

Стандартный

SABİR

Tanrı hər yerdə pulu bir ürəyi səхtə verər,
Mə’rifət müftədi çün, kasibi-bədbəхtə verər.
Hacı Rüstəm əmiyə yeddi oğul, cümlə qəni,
Leyk baqqal Cəbiyə yeddi qızı süftə verər.
Yekə saqqal kişiyə il uzunu gündə plov,
Leyk abdal Kosaya həftədə bir küftə verər…