Daily Archives: 16.12.2017

ПАВШИЕ: МАХАББАТ МИРЗАЕВ

Стандартный

Məhəbbət_Mirzəyev

Махаббат Мирзаев родился 16 декабря 1994 года в селе Дунямалылар Бейлаганского района. Погиб в 2016 году в ходе так называемой «апрельской войны».

Махаббат Заман оглы Мирзаев был похоронен 12 апреля 2016 года в родном селе. Read the rest of this entry

Реклама

«AYI BÜKÜB BAĞLAYIN, SÖNDÜRÜN GÜNƏŞI DƏ…»

Стандартный

НА ВСТРЕЧЕ С РАМИСОМ АББАСОВЫМ

Ulduzları neynirəm – işıqları üşüdür,

Ayı büküb bağlayın, söndürün günəşi də.

Qoy okean qurusun, qoy od düşsün meşəyə,

Bu dünyada ümid yox daha yaxşı bir şeyə.

     Uistan Oden