ПАВШИЕ: СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ХИДАЯТ АЛИЕВ

Стандартный

Hidayət_Əliyev.jpg

Хидаят Меджид оглы Алиев родился 17 ноября 1957 года в селе Арданыш Армянской ССР. Получил высшее инженерное образование в Азербайджанском политехническом институте.

После окончания вуза по направлению уехал в город Ашгабад и проработав там два года, вернулся на родину.

В 1991 году записался в создаваемую Национальную Армию. Боевой путь командира роты старшего лейтенанта Хидаята Медждова начался в селе Гарадаглы Ходжавендского райоона. Оборонял он село со своим подразделением в течение двадцати восьми дней.

Х. Алиев героически погиб 26 января 1992 года в ходе неудачной операции в Дашалты. Тело его было обнаружено только через месяц в морге больницы им. Семашко и было погребено на Аллее шахидов.

(русский текст – газета «Очаг» Самара)

Əliyev Hidayət Məcid oğlu – taqım komandiri

17 noyabr 1957-ci ildə Göyçə mahalının Ardanış kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olmuşdur.

Ali məktəbi bitirib təyinatla Aşqabad şəhərində iki il işlədikdən sonra doğma kəndlərinə qayıtmışdır.

1991-ci ilin oktyabrından milli orduya könüllü getmişdir. Baş leytenant rütbəsində taqım komandiri kimi Xocavəndin Qaradağlı kəndində fəaliyyətə başlamışdır. O öz taqımı ilə 28 gün kəndi müdafiə etmişdir.

26 yanvar 1992-ci ildə Daşaltı əməliyyatında qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Lakin onun meyidi 1 ay sonra Semaşko xəstəxanasının meyidxanasından tapılmış və Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir.

Обсуждение закрыто.