ПАВШИЕ: РИЗВАН ГУМБАТОВ

Стандартный

Rizvan_Hümbətov.jpg

Ризван Гумай оглы Гумбатов родился 1 января 1954 года в селе Гюлебирд Лачынского района. В 1971 году окончил местную среднюю школу и водительские курсы в Барде. После демобилизации из Советской Армии в 1975 году работал водителем в Лачынской районной автобазе. В 1991 году добровольцем вступил в отряды самообороны. В качестве командира роты отличился в ряде боев. Проявил личный подвиг при освобождении родного села от ворвавшихся туда армянских боевиков.

Ризван погиб 31 октября 1992 года в боях за село Сафиян. Похоронен на Аллее шахидов Сумгаита.

Был женат. Остались трое детей.

(русский текст – газета «Очаг» Самара)

Hümbətov Rizvan Humay oğlu — “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif edilmiş döyüşçü

1 yanvar 1954-cü ildə Laçın rayonunun Güləbird kəndində doğulmuşdur[1]. 1971-ci ildə Güləbird kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra Bərdə rayonunda sürücülük peşəsinə yiyələnmişdir. Hərbi xidmətini 1975-ci ildə başa vuraraq Laçın rayon avtobazasında sürücü kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1991-ci ildə Laçın rayonunun könüllü özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuşdur. Rota komandiri Rizvan Hümbətov Malxələf, Susuzdağ, Qızartı, Koridor və digər döyüşlərdə xüsusi fərqlənmişdir. 8 oktyabr 1992-ci ildə Güləbirdə soxulmuş qulduların qovulmasında və 822 saylı düşmən tankının ələ keçirilməsində onun əvəzsiz rolu olmuşdur.

1992-ci il oktyabrın 31-də Səfiyan kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə həlak olmuşdur. Sumqayıt şəhəri Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. Ailəli idi. Üç övladı yadigar qalmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 202 saylı fərmanı ilə erməni işğalçılarına qarşı aparılan döyüş əməliyyatlarında öz xidməti vəzifəsini və hərbi hissənin qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən xüsusilə fərqlənmiş çavuş Hümbətov Rizvan Humay oğlu (ölümündən sonra) “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif edilmişdir. 1997-ci ildə Güləbird kənd tam orta məktəbinə Rizvan Hümbətovun adı verilmişdir.

Реклама

Обсуждение закрыто.