НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: САФАРАЛЫ МАМЕДОВ ИЗ МАСАЛЛЫ

Стандартный

Səfəralı_Məmmədov.jpg

Сафаралы Мамедов родился 16 октября 1963 года в селе Сарчувар Масаллинского района. По окончании средней школы в 1981 году был призван на службу в Советской Армии.

После демобилизации в 1983 году Сафаралы поступает на работу в отделе внутренних дел в городе Краснодоне. В 1990 году был направлен в Бакинскую милицейскую школу. Завершив учебу в звании лейтенанта, Сафаралы добровольно отправляется на карабахский фронт. Свой боевой путь он начал в Агдамском районе в качестве командира полицейского подразделения. Офицер воевал также в Феррухе, в Агбулаге, Гаракенде.

Сафаралы Мамедов героически погиб 10 февраля 1992 году в боях за село Гарадаглы Ходжавендского района.

Был холост.

Указом президента Азербайджанской Республики от 6 июня1992 года Сафаралы Гурбан оглы Мамедову посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

Похоронен в родном селе.

(русский текст – газета «Очаг» Самара)

 

Səfəralı Məmmədov — Azərbaycanın Milli QəhrəmanıQarabağ müharibəsi şəhidi.

16 oktyabr 1963-cü ildə Masallı rayonunun Sərçuvar kəndində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə burada məktəbi bitirir və hərbi xidmətə çağırılır. 1983-cü ildə ordudan tərxis edilir. Krasnodar şəhərinə gələrək milis sisteminə daxil olur. 1990-cı ildə Bakı Xüsusi Orta Milis Məktəbinə göndərilir. Buranı leytenant rütbəsi ilə bitirən Səfəralı Qarabağa getmək istədiyini bildirir, ona Bakıda hava limanında iş təklif edilsə də, o, inadından dönmür .

Səfəralı Məmmədov Ağdam rayonunda polis komandiri kimi döyüşlərə atılır. Sarışın olması, rus dilini səlis bilməsi ona ermənilər arasına təkbaşına getməsinə imkan verirdi. Səfəralı FərruxdaAğbulaq fermasında, Qarakənd kəndində onlarla ermənini girov götürmüşdü. 1992-ci il 16 fevral Səfəralının son döyüşü oldu. Faşist, azğınlaşmış erməni dəstələri Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə hücum edib insanları vəhşicə qətlə yetirib meyitləri silos quyularına atmışdılar. Səfəralının başçılıq etdiyi dəstə erməni yaraqlılarını məhv edərək irəliləyirdi, onun idarə etdiyi maşın qumbaratanla vuruldu qəlpələrdən bir neçəsi kəmərindəki əl qumbarasına dəydiyindən o, faciəli surətdə həlak oldu.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 saylı fərmanı ilə Məmmədov Səfəralı Qurban oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı verilmişdir.

Masallı rayonunun Sərçuvar kəndində dəfn edilib.

Masallı şəhərindəki küçələrdən biri və təhsil aldığı orta məktəb qəhrəmanımızın adını daşıyır.

 

Обсуждение закрыто.