НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: МУБАРИЗ АХМЕДОВ

Стандартный

MÜBARİZ ƏHMƏDOV.jpg

Мубариз Ахмедов родился 24 сентября 1963 года в селе Гаратепе Сабирабадского района. В 1980 году поступил в Азербайджанский педагогический институт языков. Со второго курса был призван на срочную службу в Советской армии. Был демобилизован в 1980 году. С 1988 года становится участником национально-освободительного движения «Мейдан». С началом армяно-азербайджанского вооруженного конфликта становится одним из первых добровольцев батальона самообороны.

Мубариз участвовал в боях в Агдаме, будучи командиром роты. Проявил героизм в сражениях за населенные пункты Довшанлы, Газанчы, Аскеран, Пирджамал, Аранземин, Ханабад, Шуша и др. Последний бой Мубариза состоялся 24 сентября 1992 года. Наши бойцы перешли в контрнаступление для освобождения села Абдал-Гюлаблы. Мубариз в этом бою получил осколочное ранение. Его бойцам удалось вынести своего командира из зоны боевых действий, однако спасти ему жизнь не удалось.

Был холост.

Указом президента Азербайджанской Республики от 16 сентября 1994 года Мубаризу Ализаде оглы Ахмедову посмертно было присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

(русский текст — газета «Очаг» Самара)

Mübariz Əhmədov — Azərbaycanın Milli QəhrəmanıQarabağ müharibəsi şəhidi.

1 yanvar 1963-cü ildə Sabirabad rayonunun Qaratəpə kəndində dünyaya göz açmışdır. 1969-cu ildə burada beynəlmiləl orta məktəbə getmişdir. 1980-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstituna imtahan verir. Üçüncü kursda oxuyarkən hərbi xidmətə çağırılır. 1985-ci ildə ordudan tərxis olunur. 1988-ci illərdə Meydan hərəkatının iştirakçısı olur. Erməni basqınçıları Azərbaycan torpaqlarına hücumlar etməyə başlayanda Mübariz yenicə yaranan özünümüdafiə batalyonuna ilk yazılan könüllülərdən olur.

Mübariz Ağdamda rota komandiri olaraq döyüşlərə girir. Daha sonra isə DovşanlıQazançıƏsgəranPircamalAranzəminXanabadŞuşa və digər kənd və şəhərlərimiz uğrunda gedən döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə adı dilləri gəzdi. 1991-ci ildə Müdafiə Nazirliyi ona Türkiyədə hərbi təhsil almağı tövsiyə edir, lakin vətəninə dövlətçiliyimizə, xalqına bağlı olan Mübariz döyüşməyi üstün tutur. Onun son döyüşü 24 sentyabr 1992-ci il oldu, Abdal-Gülablı kəndini erməni faşist dəstələrindən təmizləmək lazım idi əks hücuma keçən döyüşçülərimiz qələbə əzmi ilə irəliləyirdilər lakin qəfil partlayan mərmi Mübarizi yerə sərdi onu döyüş zonasından uzaqlaşdırmaq mümkün olsa da həyata qaytarmaq mümkün olmur cəsur komandir gözlərini əbədi yumur.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 203 saylı fərmanı ilə Əhmədov Mübariz Əlizadə oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Sabirabad rayonunun Qaratəpə kəndindəki Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. Sabirabad rayonunda büstü qoyulmuşdu

Обсуждение закрыто.