НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: АРИФ ГУБАДОВ ИЗ ДЖАЛИЛАБАДА

Стандартный

ARİF QUBADOV.jpg

Ариф Валиш оглы Губадов родился 20 сентября 1966 года в слеле Алигасымлы Джалабадского района. В 1983 году окончил среднюю школу. В 1984 году был призван на срочную службу в Советской армии.

В 1992 году начался боевой путь Арифа Губадова в рядах Национальной Армии.  Принимал участие в обороне села Садарак. Возглавляемая им рота неоднократно отражал нападения противника. В 1993 году Ариф был направлен в Агдам. Села Эфетли, Йусифджанлы были освобождены при его участии. С августа Ариф принимает участие в боях в Физулинском направлении.  Села Ахмедбейли, Ашагы Кюрмахмудлу, Йухары Кюрмахмудлу и Алханлы были освобождены под его командованием. Ариф Губадов также воевал в Тертере и Агдере.

А. Губадов в 1996 году окончил Бакинское военное училище общевойсковых командиров, а в 2003 году академию Министерства национальной безопасности.

Указом президента Азербайджанской Республики от 4 апреля 1995 года Арифу Валиш оглы Губадову присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

Национальный Героя Азербайджана подполковник Ариф Губадов умер 26 сентября 2009 года в турецкой военной академии Гюлхане, где он проходил лечение.

Был женат. Остались трое детей.

(русский текст — газета «Очаг» Самара)

Arif Vəliş Oğlu Qubadov — Azərbaycanın Milli Qəhərmanı.

Arif Qubadov 20 sentyabr 1966-cı ildə Cəlilabad rayonu Əliqasımlı kəndində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə Əliqasımlı kənd orta məktəbini bitirmişdir.

1984-cü ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır. 

 1992-ci ildən Milli Ordu sıralarında Arif Qubadovun şərəfli döyüş yolu başlamışdır. Arif ata-baba yurdlarımızdan biri olan Naxçıvanın Sədərək bölgəsində döyüşə atılmışdır. Onun komandirlik etdiyi tağım erməniləri geri oturtmuş və onlarla erməni quldurunu məhv etməklə yanaşı, düşmənin çoxlu sayda zirehli texnikalasını da sıradan çıxarmışdır. 1993-cü ildə Arif Ağdam cəbhəsinə göndərilmişdir. ƏfətliYusifcanlı kəndləri ermənilərdən onun rəhbərliyi ilə təmizlənmişdir. 1993-cü ilin avqustundan cəsur döyüşçünün sorağı Füzuli cəbhəsindən gəlmişdir. ƏhmədbəyliAşağı Kürmahmudlu və Yuxarı KürmahmudluAlıxanlı kəndləri şəxsən Arifin komandirliyi ilə ermənilərdən azad edilmişdir. O, 1994-cü ildə Tərtər və Ağdərə rayonlarında da rəşadətlə döyüşmüşdür.

Arif Qubadov 1996-cı ildə Bakı Birləşmiş Komandirlər Məktəbini2003-cü ildə isə Azərbaycan Respublikası MTN Akademiyasının sərhəd qoşunları bölməsini bitirmişdir.

Ailəli idi, üç övladı var.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 4 aprel 1995-ci il 307 saylı fərmanı ilə Qubadov Arif Vəliş oğlu «Azərbaycan Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, ehtiyatda olan polkovnik-leytenant Arif Qubadov 43 yaşında Türkiyədə müalicə olunduğu Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında 26 sentyabr 2009-cu ildə vəfat etmişdir.

Реклама

Обсуждение закрыто.