ПАВШИЕ: САРВАР АБДИНОВ ИЗ ЗАНГЕЛАНА

Стандартный

Sərvər_Abdinov

Сарвар Фамиль оглы Абдинов родился в 11 сентября 1974 года в селе Алыбейли Зангеланского района. В 1991 году окончил Алибейлинскую среднюю школу и поступил в Бакинский торгово-коммерческий техникум. Будучи на втором курсе, в связи с обострением обстановки в Зангелане Сарвар оставляет учебу и 10 декабря 1992 года возвращается домой. Здесь он обращается в районный военный комиссариат и получает направление на трехмесячные военные курсы в Али Байрамлы. После завершения учебы Сарвара отправляют в Зангелан.

Погиб в бою 30 марта 1993 года.

Посмертно награжден медалью «За родину».

Был холост.

(русский текст – газета «Очаг» Самара)

Abdinov Sərvər Famil oğlu — Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, şəhid.

Sərvər Abdinov 1974-cü ildə Zəngilan rayonunun Alıbəyli kəndində anadan olub. 1981-ci ildə Alıbəyli kənd orta məktəbinin birinci sinfinə gedib və 1991-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib. Sənədlərini Bakıdakı Ticarət-Kommersiya məktəbinə verib, qəbul olub. Dekabrın 10-da Zəngilanda baş vermiş hadisələri görən Sərvər məktəbin 2-ci kursundan çıxıb doğma torpağı Zəngilana gəlir. O, rayon hərbi komissarlığına müraciət edir. Respublika hərbi komissarlığının çağırış məntəqəsinə göndərilir. Oradan isə Sərvəri Əli Bayramlı şəhər Respublika Daxili Qoşunlarının hərbi hissəsinə üç aylıq kursa göndərirlər. Təlim müddəti başa çatdıqdan sonra o, Zəngilana göndəriş alır. 30 mart 1993-cü ildə döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olub.

«Vətən uğrunda» medalı ilə təltif olunub.

Subay idi.

Обсуждение закрыто.