ПАВШИЕ: НАСИМИ АБУДОВ ИЗ ХАЧМАЗА

Стандартный

çarxı.png

Насими Шахбала оглы Абудов родился 10 сентября 1969 года в поселке. Чархы Хачмазского района. Рядовой Национальной армии. Участвовал в боях вокруг Карабаха. Погиб в 1993 году. Похоронен в поселке Чархы Хачмазского района.

Nəsimi Şahbala oğlu Abudov (d. 10 sentyabr 1969XaçmazAzərbaycan — ö. 1993Azərbaycan) — Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri, I Qarabağ müharibəsininşəhidi.

Nəsimi Abudov 1969-cu il 10 sentyabrdə Xaçmaz rayonunun Çarxı qəsəbəsində anadan olub.

1993-cü ildə hərbi xidmətə yollanan Nəsimi Abudov, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri qismində I Qarabağ müharibəsinin bir sıra döyüşlərinə qatıldı. O, 1993-cü ildə şəhid oldu.

Əsgər Nəsimi Abudov, Xaçmaz rayonunun Çarxı qəsəbəsində dəfn olunub.

Обсуждение закрыто.