НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: МАГЕРРАМ СЕЙИДОВ

Стандартный

MƏHƏRRƏM SEYİDOV.jpg

Магеррам Сейидов родился 7 сентября 1952 года в селе Алышар Шарурского района. Здесь окончил среднюю школу имени Нариманова. Он выпускник Бакинской милицейской школы. Работал в Шаруре главным инспектором.

В 1990 году Садаракский район, как и другие районы Нахчыванской автономии, подвергался нападениям со стороны Армении. 18 января армяне напали на село Керки. Были сожжены дома, убиты мирные люди. Туда были направлены сотрудники Шарурского райотдела. В кровавом бою были убитые с обеих сторон. 19 января капитан милиции Азер оказался попал в засаду. Задачу по его освобождению взял на себя Магеррам Сейидов. Он с боем прорвался к капитану, но сам оказался в окружении. Спасая своих товарищей, сам Магеррам героически погиб.

Был женат. Остались четверо детей.

Указом президента Азербайджанской Республики от 6 июня 1992 года Магерраму Миразиз оглы Сейидову посмертно было присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

Похоронен на Аллее шахидов Шарурского района.

(русский текст – газета «Очаг» Самара)

 

Məhərrəm Seyidov — Azərbaycanın Milli QəhrəmanıQarabağ müharibəsi şəhidi.

7 sentyabr 1952-ci ildə Şərur rayonunun Alışar kəndində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə burada N.Nərimanov adına orta məktəbi bitirmişdir. Məhərrəm Bakı Xüsusi Milis Məktəbini də bitirmişdi. Milis kapitanı Məhərrəm Şərur rayonunda baş inspektor işləyirdi.

1990-cı ildə Sədərək rayonu da başqa rayonlar kimi erməni yaraqlılarının hücumlarına məruz qalırdı. 18 yanvar 1990-cı il ermənilər Kərki kəndinə hücum edərək evləri yandırır, silahsız günahı olmayan dinc sakinləri min bir vəhşiliklərlə qətlə yetirirdilər. Şərur rayon Daxili İşlər Şöbəsi məlumatı alan kimi polis işçilərini hadisə yerinə göndərir. Qanlı döyüşlərdə hər iki tərəfdən xeyli ölən və yaralananlar var idi. 19 yanvar polis kapitanı Azər mühasirəyə düşmüşdü… Məhərrəm onu xilas etmək tapşırığını öz üzərinə götürdü, o, vuruşaraq polis kapitanının yanına çata bildi, ama o özü mühasirəyə düşdü, son nəfəsinəcən vuruşaraq döyüşçü dostlarını xilas edən Məhərrəm qəhrəmancasına həlak oldu.

Ailəli idi, dörd övladı qalıb.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 saylı fərmanı ilə kapitan Seyidov Məhərrəm Mirəziz oğlu ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Şərur rayonunun Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.

Şərur şəhərində qəhrəmanımızın adına küçə var, tuncdan büstü qoyulub. Buradakı 2 saylı orta məktəb Məhərrəm Seyidovun adını daşıyır.

Обсуждение закрыто.