ПАВШИЕ: ЛЕЙТЕНАНТ ИНТИГАМ ДЖАМАЛАДДИНОВ

Стандартный

intiqam_camaladdinov.jpg

Джамаладдинов Интигам Гасан оглы родился 5 сентября 1971 года в селе Мухас Варташенского района. После окончания восьмого класса сельской средней школы в 1985 году поступил в военный интернат имени Джамшида Нахчыванского. Окончив интернат в 1988 году, Интигам поступил в Челябинское высшее военное училище автомобильных инженеров. За несколько месяцев до завершения учебы в связи с началом армяно-азербайджанского военного конфликта Интигам был вызван в Баку и военную учебу продолжил в Бакинском высшем военном училище общевойсковых командиров. Первым местом его службы стал поселок Гюздек, где он возглавил автомобильную службу войсковой части. Через короткий срок по линии Минобороны добровольцем отправился на фронт и в 1992-1994 гг принимал участие в боях практически во всех направлениях, особенно на территории Агдамскогоо, Физулинского, Аскеранского, Ходжалинского, Шушинского, Бейлаганского районов. Возглавлял автомобильную службу последовательно трех воинских частей.

25 апреля 1994 года был тяжело ранен в боях  в направлении села Гапанлы Тертерского района, скончался 30 апреля. Похоронен в родном селе Мухас Огузского района.

Посмертно награжден орденом «Знамя Азербайджана».

(русский текст – газета «Очаг» Самара)

Camaləddinov İntiqam Həsən oğlu (d. 5 sentyabr 1971MuxasVartaşen rayonuAzərbaycan SSRSSRİ – ö. 30 aprel 1994QapanlıTərtər rayonuAzərbaycan)

İntiqam Camaləddinov 5 sentyabr 1971-ci ildə Oğuz rayonunun (Vartaşen rayonuMuxas kəndində anadan olub. 1978-ci ildə Muxas kənd orta məktəbinin I sinfinə getmiş, səkkizinci sinfə qədər burada oxumuş, 1985-ci ildə Bakı C.Naxçıvanski adına internat məktəbinə (Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi lisey) daxil olmuşdur.

1988-ci ildə bu təhsil ocağını bitirərək Çelyabinsk Ali Hərbi Avtomobil Mühəndisləri Məktəbinə (rus. ЧВВАИУ) qəbul olunmuş, burada təhsilini bitirməyə bir necə ay qalmış Azərbaycan Respublikasında müharibə şəraiti ilə bağlı-xaricdə təhsil alan hərbçilərin vətənə çagırılması ilə əlaqədar Azərbaycana çağırilmış, hərbi təhsilini Bakı Ali Hərbi Birləşmiş Komandanlığı Məktəbində (Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi) bitirmişdir. İlk olaraq təyinatla Güzdək qəsəbəsindəki hərbi hissəyə Avtomobil xidmət rəisi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Az bir müddət burada çalışdıqdan sonra Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə könüllü surətdə cəbhə bölgəsinə yollanmış, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə — 1992-ci ildən 1994-cü ilə qədər demək olar ki, bütün cəbhə boyu ərazilərdə gedən hərbi əməliyyatlarda (xüsusilə Ağdam, Füzuli, Əskəran, Xocalı, Şuşa, Ağcabədi, Beyləqan bölgələrində) yaxindan iştirak etmişdir. Ardıcıl üç hərbi hissədə — hər birində texnika üzrə Avtomobil xidmət rəisi vəzifəsində çalışmaqla (30 iyul 1992-ci ildən 29 mart 1993-cü ilədək — 708 saylı H/h, 1993 cü il 29 mart-19 iyul -002 sayli H/h-KORPUSda və 19 iyul-30 aprel tarixinə kimi 777 saylı hərbi hissədə qulluq etmişdir.

1994-cü il aprel ayınin 25-də Tərtər rayonunun Qapanlı kəndi istiqamətində gedən döyüşdə ağır yaralanaraq 30 apreldə Şəhid olmuşdur. Doğulduğu Oğuz rayonunun Muxaskəndində dəfn olunmuşdur.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasında göstərdiyi igidliyə görə «Azərbaycan Bayrağı» ordeni ilə təltif edilmişdir.

Ailəli olub. Bir övladı var.

Обсуждение закрыто.