НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: РАМАЗАН ЧИРИНГОВ

Стандартный

Ramazan_Çiringov

Рамазан Чирингов родился 15 февраля 1969 года в Балакенском районе. В 1986 году окончил Мешешамбулскую сельскую среднюю школу. В 1987-1989 гг проходил срочную службу в рядах Советской Армии в составе воинского контингента в Афганистане.  После демобилизации работал в райотделе милиции. В 1995 году отличился при обезвреживании незаконных вооруженных отрядов. Погиб 3 сентября 1995 года при выполнении служебных обязанностей.

Был холост.

Указом президента Азербайджанской Республики от 25 декабря 1995 года Рамазану Гейбуллах оглы Чирингову посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

Похоронен в селе Мешешамбул.

(русский текст – газета «Очаг» Самара)

Ramazan Çirinqov — Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı

15 fevral 1969-cu ildə Balakən rayonunda anadan olmuşdur. 1986-cı il Meşəşambul orta məktəbini bitirmiş, 1987-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır. Ramazan hərbi xidmətini Əfqanıstanda keçirmişdir. 1989-cu il hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra Balakən rayonunda polis nəfəri kimi işə başlayır. 1995-ci il Balakən rayonunda silahlı cinayətkar dəstənin zərərsizləşdirilməsində o xüsusi fərqlənir. 1995-ci il 3 sentyabr öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olur.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 25 dekabr 1995-ci il tarixli 424 saylı fərmanı ilə Çirinqov Ramazan Heybullah oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmişdir».

Meşəşambul kəndində dəfn edilmişdir.

Обсуждение закрыто.