Daily Archives: 29.08.2017

ПАВШИЕ: РУСТАМ МИРЗАЕВ

Стандартный

МУРОВДАГ.jpg

Рустам Жора оглы Мирзаев родился 29 августа 1963 года в Лачынском районе. В 1980 году окончил среднюю школу №1. В 1981-83 гг проходил срочную службу в Советской Армии в Амурской области.

После демобилизации в декабре 1983 году вернулся в Лачын. В 1985-87 гг жил в Москве. В 1985-88 гг работал в кооперативе «Мурад» в городе Баку. Когда началась война между Азербайджаном и Арменией, Рустам в составе территориального батальона самообороны принимал участие в Лачыне и отличился как разведчик. В ноябре 1991 года Рустам был принят на службу в райотдел милиции Лачына. В дальнейшем он участвовал в боях за населенные пункты Лачына, Шуши и Агдере.

Рустам Мирзаев погиб 13 февраля 1993 года в результате автомобильной аварии. Он вместе с боевыми товарищами ехал на помощь к подразделениям, воевавшим в Агдере. Машина, на которой ехали бойцы, сорвалась с высоты на одном из перевалов Муровдага.  Никто не выжил.

Рустам Мирзаев был женат. Остались двое детей.

(русский текст — газета «Очаг» Самара) Read the rest of this entry

Реклама

EMİL RASİMOĞLU. «HARDASA ŞƏKLİN QOCALIB…»

Стандартный

emil _r.jpeg

EMİL RASİMOĞLU

Əlisəmid Kürə ünvanlanan sətirlər)

 

Yarı adam, yarı at
söykənib uçmuş divara.
Sən hansısan, Əlisəmid Kür…?!
Bəlkə də heç biri deyilsən,
Elə Allah kimi
bəlkə də hamısısan, Əlsəmid Kür!

Hər «sağlıq» dedikcə ölürsən bir badənin dibində,
Öldükcə,
qaçıb gizlənib özündən
Gülürsən bir badənin dibində…
Sən demə,
hər gün əlil olmuş taleyini qucaqlayıb
Əlisəmid- Əlisəmid ağlamaqmış bu həyat…
Nə bilim, ay yarı adam, yarı at.

Hardasa şəklin qocalıb
bir qadının qarğışında…
Nə bilim ee, nə bilim,
bəlkə də qəbrində,
bəlkə də sonuncu qışında…

Dişləri vətənimə bənzəyən şair, eşidirsənmi…
Tanrı həbsxanaları öldürə bilmir.
Sən ömründə neçə həbsxana öldürmüsən,
Qanına oğlun, qızın bulaşıb…

Yarı adam, yarı at
söykənib uçmuş divara.
Sən hansısan, Əlisəmid Kür…?!
Bəlkə də heç biri deyilsən,
Elə Allah kimi
bəlkə də hamısısan, Əlsəmid Kür !

 

…Səni Vətən unudacaq,
dilənçilər unutmayacaq.
Bir ağac tap, bir də kəndir,
bir də ağlamağı sevən adam.
Allaha ümid olma…