ПАВШИЕ: УРОЖЕНЕЦ КУЗАНЛЫ ТЕЙМУР КЕРИМОВ

Стандартный
ПАВШИЕ: УРОЖЕНЕЦ КУЗАНЛЫ ТЕЙМУР КЕРИМОВ

Теймур Керимов родился 16 ноября 1970 года в селе Гузанлы Агдамского района. В 1987 году окончил среднюю школу, а в 1990 году ПТУ в Хындырыстане. В том же году был призван на срочную службу в Советской Армии, которую проходил в Украине. После демобилизации вернулся в родное село. К этому времени наши вооруженные силы продвигались в направлении Агдама и Агдере.  Теймур, у которого несколько месяцев назад пропал без вести брат Фирдовси, всего через несколько недель после возвращения записался в армию добровольцем.

Боевой путь Теймура начался в агдамском направлении. Он принимал участие в боях за села Джанятаг, Газанчы, Гюльянаг, Мехмане.

Теймур Керимов погиб 20 августа 1992 года в одном из боев за высоту Гюльятаг.

(русский текст – газета «Очаг» Самара)

Teymur Kərimov 1970-ci il noyabrın 16-da Quzanlı kəndində anadan olub.1987-ci ildə kənd orta məktəbini,1990 -cı ildə isə Xındırıstan texniki peşə məktəbini bitirib,sürücülük vəsiqəsi alıb. Həmin ildə sovet ordusu sıralarına çağrılıb,ikiillik hərbi xidmətini Ukraynada başa vurandan sonra doğulduğu kəndə qayıdıb.

Bu vaxt cəbhədə döyüşlərin qızğın çağı,ordumuzun Ağdərə və Ağdam istiqamətlərində irəlilədiyi günlər idi.Bir yandan bu,bir yandan da üç-dörd ay əvvəl itkin düşən qardaşı Firdovsinin dərdi Teymuru rahat buraxmadı. Əsgərlikdən qayıdandan cəmi bir neçə həftə sonra Teymur könüllü olaraq milli orduya yazıldı.

Döyüş yolu Ağdərə istiqamətindən başlanan Teymur Canyataq, Gülyataq,Qazançı,Mehmanə kəndlərinin azad olunmasında iştirak edir,Canyataq və Gülyataq dağlarından dəfələrlə əldən-ələ keçdiyi qanlı döyüşlərdə böyük fədakarlıq göstərib.

1992-ci il avqustun 20-də də Gülyataq yüksəkliyi uğrunda gedən növbəti döyüşlərdən birində düşmən düşmən gülləsi Teymurun həyatına son qoydu.

Обсуждение закрыто.