ПАВШИЕ: ШАХИН МАМЕДОВ

Стандартный

Şahin_Məmmədov.jpeg

Мамедов Шахин Самед оглы родился 18 августа 1965 года в Красносельском районе Армянской ССР. В 1988 году под давлением армянских националистов семья Самедовых вынуждена была переехать в Баку.  В этом же году Шахин поступил в Бакинский планово-учетный  техникум. Работал на машиностроительном заводе. 

В январе 1994 года Шахин Мамедов был призван в Национальную армию. В этом же месяце погиб в боях за село Ашагы Абдрахманлы Физулинского района.

Был женат. Осталась дочь.

P.S. В апреле 2017 года многие средства массовой информации Азербайджана сообщали о том, что снесен под строительство новых зданий парк в Хатаинском районе. При этом также был снесен находящийся там родник с памятной доской, посвященной Шахину Мамедову.

(русский текст – газета «Очаг» Самара)

Məmmədov Şahin Səməd oğlu — Azərbaycan şəhidi.

18 avqust 1965-ci ildə Göyçə mahalının Krasnoselski (Çəmbərək) rayonunda anadan olub. 1988-ci ildə Erməni millətçilərinin təzyiqi nəticəsində Bakı şəhərinə köçüblər. Həmin il Bakı Plan-Uçot Texnikumuna daxil olub. Montin Maşınqayırma Zavodunda çilingər işləmişdir. 1991-ci ildə ailə həyatı qurmuş və bir qız övladı olmuşdur.

1994-cü ilin yanvar ayında Milli Orduya getmişdir. Elə həmin ayda da Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi uğrunda gedən döyüşdə şəhid olmuşdur.

Обсуждение закрыто.