ПАВШИЕ: ХАТЕМХАН БАБАЕВ

Стандартный

HATƏMXAN 3.jpeg

Хатемхан Бабаев родился 9 августа в селе Кечикли Зангеланского района. В 1987 году окончил сельскую восьмилетнюю школу и продолжил учебу в ПТУ№144. В 1990 году Хатемхан получил диплом электрогазосварщика. В том же году он призывается в армию и служит в милицейском батальоне в городе Сумгаите. Принимает участие в боях на территории Агдамского района.

Хатемхан погиб 1 апреля 1992 года в бою за село Паправенд.

Был холост.

(русский текст – газета «Очаг» Самара)

Hətəmxan Babayev — Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, şəhid.

1972-ci il avqustun 9-da Zəngilan rayonunun Keçikli kəndində doğulub.1987-ci ildə Keçikli kənd natamam orta məktəbini qurtarıb,sənədlərini rayondakı 144 nömrəlli kənd texniki peşə məktəbinə verib.1990-cı ildə həmin məktəbin elektrik-qaz qaynaqçısı diplomunu almışdır. 1990-cı ilin noyabrında Sumqayıt şəhərindəki milis batalyonuna hərbi xidmətə çağırılır. Ağdam rayonunda uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib.

1aprel 1992-ci ildə Ağdam rayonunun Papravənd kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub.

Subay idi.

Zəngilan rayon Keçikli kənd natamam orta məktəbi Hətəmxanın adını daşıyır.

Обсуждение закрыто.