НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: МАГАМЕД ГАСАНОВ

Стандартный

Məhəmməd_Həsənov.jpg

Магамед Гасанов родился 9 августа 1959 года в селе Гарасулейманлы Касумисмаиловского района. В 1976 году окончил среднюю школу №3.  В 1977-79 гг служил в Совесткой Армии. В 1980 году поступил в Киевский радиотехнический техникум. В 1984 году здесь же поступает на работу на заводе «Коммунист». В 1987 году возвращается на родину и работает военруком в своей родной школе.

Когда началась армяно-азербайджанская война, Магомед назначается командиром отряда добровольцев. Его боевой путь прошел через населенные пункты Менесли, Эркедж, Гарачинар, Талыш. В 1992 году, когда были ликвидированы добровольческие подразделения, он продолжает службу в одной из воинских частей.

В 1993 году Магамед окончил Бакинскую высшую школу командиров. Он дослужил до звания полковника-лейтенанта. С 2002 года Магамед Гасанов работает директором средней школы в селе Велисли Геранбойского района.

Указом президента Азербайджанской Республики Абульфаза Эльчибея от 23 июня 1993 года Магомеда Алескер оглы Гасанову было присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

(русский текст – газета «Очаг» Самара)

Məhəmməd Həsənov — Azərbaycanın Milli QəhrəmanıQarabağ müharibəsi zamanı xüsusi fəallıq göstərmişdir.

9 avqust 1959-cu ildə Goranboy rayonunun Qarasüleymanlı kəndində doğulmuşdur. 19661976-cı illərdə buradakı 3 saylı məktəbdə təhsil almışdır. 19771979-cu illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Sonra isə Kiyev şəhərinə gedir. 1980-ci ildə Kiyev Radioelektronika Texnikumuna daxil olur. 1984-cü ildə buradakı «Kommunist» zavoduna işə qəbul edilir. 1987-ci ildə Vətənə qayıdır və təhsil aldığı 3 saylı məktəbdə hərbidən dərs deyir.

Ermənilər torpaqlarımıza hücum edəndə o, könüllülərdən ibarət dəstəyə komandir təyin olunur. Məhəmmədin döyüş yolu MənəşliErkəçQaraçinarTalış kəndlərindən keçir. Ermənilər ağır itkilər verərək geri çəkildilər. Məhəmməd xeyli erməni quldurunu şəxsən özü məhv etdi. 1992-ci il könüllü batalyonlar ləğv edildikdən sonra «N» saylı hərbi hissədə xidmətini davam etdirir. 1993-cü ildə Baki Ali Komandirlər Məktəbini bitirir. O, polkovnik-leytenant rütbəsinəcən yüksəlmişdi. 2002-ci ildən Goranboy rayonunun Veyisli kənd orta məktəbində direktor vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir, dörd övladı var.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 23 iyun 1992-ci il tarixli 6 saylı fərmanı ilə Həsənov Məhəmməd Ələsgər oğlu «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Обсуждение закрыто.