НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: МЕЗАХИР РУСТАМОВ

Стандартный

Məzahir_Rüstəmov1.jpg

Мезахир Иззат оглы Рустамов родился 2 марта 1960 года в городе Баку. В 1977 году окончил среднюю школу № 32 Низаминского района. В 1978 году поступил на исторический факультет Азербайджанского Государственного Университета, который окончил в 1983 году с отличием. С 1986 года работал старшим лаборантом на кафедре философии Азербайджанского государственного института архитектуры и строительства. В 1990 году стал заведующим отделом в Госкомпечати. В 1992 году Мезахир добровольцем записывается в Национальную армию. Он прибывает в Сыныхский фронт и назначается заместителем командира части. Здесь он проявил себя не только как грамотный командир, но и как умелый разведчик.

6 августа 1992 году армяне осуществили мощную атаку на Мутудере. В завязавшемся ожесточенном бою Мезахир Рустамов погиб.

Указом президента Азербайджанской Республики Абульфаза Эльчибея от 5 февраля 1993 гоода Мезахиру Иззат оглы Рустамову посмертно было присвоено зхвание Национального Героя Азербайджана.

Был женат. Осталась дочь.

(русский текст – газета «Очаг» Самара)

Məzahir Rüstəmov — Azərbaycanın Milli QəhrəmanıQarabağ müharibəsi şəhidi.

Rüstəmov Məzahir İzzət oğlu 2 mart 1960-cı ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya gəlmişdir. 1977-ci ildə Nizami rayonundakı 32 saylı məktəbi bitirmişdir. 1978-ci il Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuşdur. 1983-cü ildə təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurur. 1986-cı ildən Azərbaycan Memarlııq və İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun fəlsəfə kafedrasında baş laborant vəsifəsində işləməyə başlayır. 1990-cı ildə Dövlət Mətbuat Nazirliyində «Xarici ölkələrlə kitab əlaqəsi şöbəsi»nin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Azğınlaşmış erməni yaraqlılarının Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, dinc sakinlərin min bir vəhşiliklərlə qətlə yetitilməsi Məzahiri narahat edirdi. Daima Vətən, torpaq, qeyrət, namus hissləri ilə yaşayan cəsur Məzahir 1992-ci il 23 mart könüllü olaraq Milli Orduya yazılır. Məzahir Şınıx cəbhəsinə gəlir və komandir müavini vəzifəsinə təyin edilir.

Mutudərə olduqca mühüm strateji yer olduğundan ermənilər buranı işğal etmək istəyirdilər. Buna görə də Məzahir bütün bilik və bacarığından istifadə edərək yalnız döyüşçü kimi deyil, həm kəşfiyyatçı, həm də hərb müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Məzahirin kəşfiyyatçılığı nəticəsində düşmənin bir çox döyüş nöqtələri məhv edilmişdir.Məzahir cəsur komandir olaraq müdafiəni layiqincə yerinə yetirirdi. 1992-ci il 6 avqust ermənilər Mutudərəyə güclü hücum etdilər… Məzahirin komandirliyi ilə döyüşçülər kəndin müdafiəsinə qalxdılar. Son nəfəsinəcən vuruşan komandir bu döyüşdə həlak oldu… Polkovnik Cahangir Rüstəmovun başçılığı ilə döyüşçülərimiz hücuma keçərək Mutudərəni və Başkəndi erməni işğalçılarından təmizlədilər. Təəssüf ki, amansız ölüm Məzahirə qələbə sevincini dadmağa imkan vermədi.

Ailəli idi, Təhminə adında qızı var.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı fərmanı ilə Rüstəmov Məzahir İzzət oğlu ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Bakı şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.

Обсуждение закрыто.