ПАВШИЕ: НАТИГ ШАХМУРАДОВ

Стандартный

ŞAHMURADOV NATİQ.jpeg

Натиг Амирхан оглы Шахмурадов родился 14 августа 1963 года в поселке Керкиджахан. В 1981-1983 гг проходил воинскую службу в Харькове и Севастополе. Был связистом. После армии он также овладел профессиями водителя и киномеханика.  Работал в управлении внутренних дел Нагорно-Карабахской автономной области. В 1989 году по был направлен на учебу в милицейской школе в Баку. После учебы получил направление в Саатлинский район. Но по собственному желанию добился направления в Нагорный Карабах, где к тому времени разгоралась война, инициированная сепаратистами.

Натиг воевал за родной поселок Керкиджахан, после его оккупации принимал участие в обороне Шуши. Погиб 8 мая 1992 года в боях в направлении городской тюрьмы.

Был женат.

Похоронен в Аллее шехидов в Баку.

(русский текст – газета «Очаг»)

Şahmuradov Natiq Əmirxan oğlu 1963-cü il avqustun 14-də Kərkicahan qəsəbəsində anadan olmuşdur. 19811983-cü illərdə Xarkov və Sevastopol şəhərlərində hərbi xidmətdə olmuşdur. Bu illər ərzində rabitə elminin dərin sirlərinə yiyələnmişdi. 19851987-ci illərdə sürücülük və kino-mexaniklik peşələrinə yiyələnmişdir. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra DQMV Polis İdarəsində polis vəzifəsinə qəbul olunmuşdur. 1989-cu ildə həmin idarənin göndərişi ilə Bakıda orta xüsusi milis məktəbinə oxumağa göndərilmişdir. Bu məktəbi əla qiymətlərlə başa vurduqdan sonra təyinatla Saatlı rayonuna göndərilib. O, bu göndərişdən imtina edərək od-alov içində yanan Qarabağa göndərilməsini təkid etmişdi. Ona görə də, kəlbəcərli Qənimət İmanovla “Mübariz keşikdə” qəzetində “Bizi Qarabağa göndərin” başlıqlı məqalə ilə çıxış etmişdilər. Nəhayət, onu Şuşa polis şöbəsinə göndərmişlər.

Natiq Kərkicahanın ağır günlərini nəzərə alaraq, öz xahişi ilə Kərkicahanda işləyə-işləyə döyüş meydanına atılmışdı. Onun rus dilində səlis danışması ermənipərəst hərbçilərlə Kərkicahan əhalisi arasında müəyyən ünsiyyət yaratmışdı. Kərkicahanın işğalından sonra Natiq Şuşanın müdafiəsində dayanır. 1992-ci il may ayının 8-də Natiq xəstəxana istiqamətində vuruşarkən, həbsxana tərəfdə vəziyyətin ağır olduğunu eşidir. “UAZ” markalı avtomaşınla hərbi sursat götürərək həmin istiqamətə gedir. Həbsxanada ətrafında baş verən döyüşdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Evli idi. Kərkicahan qəsəbəsi 6 saylı məktəbi onun adını daşıyır. Məzarı Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanındadır.

от газеты «Очаг»:

 02 июня 2020 года в адрес нашего сайта поступило очень трогательное письмо от

«Я служил в Севастополе с Натигом, были друзьями ( койки в казарме рядом стояли). Служили на одной радиостанции, меняя друг друга , каждые шесть часов. Прослужили вместе с апреля 1983 по ноябрь 1984 года. Продолжали вести переписку и после дембеля, когда началась война потеряли друг друга, искал, вот нашел статью. Был мне хорошим сослуживцем и другом. Честный и порядочный человек был.»

 

Мы искренне благоарны Григорию Коваленко за добрую память, за дружбу. Надеемся, с его письмом ознакомятся и близкие Натига.

Обсуждение закрыто.