НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: ФАРХАД АГАЕВ

Стандартный

Fərhad_Ağayev.jpg

Фархад Агаев родился 4 августа 1975 года в селе Алилембейли Сабирабадского района. Среднюю школу окончил в 1992 году. В 1993 году был призван в Национальную Армию и оказался в Президентской гвардии.

24 января 1994 года Фархад отправляется на фронт. Первые бои, в которых он принял участие, происходили в физулинском районе.  Фархад проявил героизм при обороне ряда населенных пунктов.

Фархад Агаев погиб 13 марта 1995 года в агстафинском районе при подавлении антигосударственных выступлений незаконных вооруженных формирований.

Был холост.

Указом президента Азербайджанской Республики от 4 апреля 1995 года Фархаду Ислам оглы Агаеву посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджагна.

Похоронен в Аллее шехидов Сабирабадского района.

(русский текст – газета «Очаг»)

 

Fərhad Ağayev 4 avqust 1975-ci ildə Sabirabad rayonunun Əliləmbəyli kəndində anadan olmuşdur. O 1992-ci ildə Ələmbəyli kənd məktəbini bitirdikdən sonra, 1993-cü ildə Sabirabad rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən Milli Ordu sıralarına çağırılır. Fərhad Prezident Qvardiyasında xidmətə başlayır.

Fərhad Ağayev 24 yanvar 1994-cü ildə cəbhəyə yola düşür, ilk döyüşlərini Füzuli rayonunun Seyidəhmədli kəndində keçirir. O Murovdağ, Güzgü, Ömərdağ kimi əhəmiyyətli ərazilərin müdafiəsində şücaət göstərir. 1995-ci ilin mart ayında bir qrup silahlı dəstə namərdlik edərək yenicə təşəkkül tapmağa başlayan dövlətimizə xəyanət edir. Fərhad dövlət çevrilişinin qarşısını almaq üçün Ağstafaya göndərilir. 1995-ci il 13 mart Fərhad Ağayev qardaş gülləsindən ağır yaralanır, 15 mart 1995-ci il tarixdə bu yaradan həlak olur.

Subay idi.]

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli, 307 saylı fərmanı ilə Ağayev Fərhad İslam oğlu olümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı » adına layiq görülmüşdür.

Sabirabad rayonundakı şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir.

Bitirdiyi orta məktəb onun adını daşıyır.

 

Обсуждение закрыто.