НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: АЛАББАС ИСКЕНДЕРОВ

Стандартный

ƏLABBAS İSGƏNDƏROV

Алаббас Искендеров родился 25 июля 1958 года в селе Кюрдлер Агдамского района. После службы в Советской Армии занимался сельским хозяйством. В 1991 году Алаббас стал одним из первых, кто записался в добровольческий батальон самообороны.

В 1992 года в селе Умудлу 40 наших бойцов оказались в окружении. Благодаря героизму Алаббаса их удалось спасти.

Алаббас Искендеров погиб 4 марта 1992 года в боях за село Газанчы.

Был женат. Остались трое детей.

Указом президента Азербайджанской Республики Абульфаза Эльчибея от 13 августа 1992 года Алаббасу Гара оглы Искендерову посмертно присвоено вание Национального Героя Азербайджана.

(русский текст – газета «Очаг»)

Əlabbas İsgəndərov 25 iyul 1958-ci il Ağdam rayonunun Kürdlər kəndində anadan olmuşdur. O, cavanlığında Kolanı obasında ad-san çıxarmış, əyilməzliyi ilə hamının hörmətini qazanmışdır. 18 yaşı tamam olduqda ordu sıralarına çağırılır, tərxis edildikdən sonra isə öz doğma obasına dönərək təsərrüfatla məşğul olur. 1991-ci ildə Ağdamda könüllülərdən ibarət batalyon yarananda ona ilk yazılanlardan biri də Əlabbas oldu.

1992-ci ildə Umudlu kəndində mühasirəyə düşmüş 40 döyüşçümüz mühasirdən çıxa bilmirdi erməni yaraqlıları onları hər tərəfdən atəşə tuturdular, məhz Əlabbasın qəhrəmanlığı ilə onlar gizli yollarla hərbi hissəyə dönə bildilər. 4 mart 1992-ci il Qazançı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə o qəhrəmancasına həlak oldu.

Evli idi, üç övladı yadigar qalıb.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 13 avqust 1992-ci il tarixli 135 saylı fərmanı ilə İsgəndərov Əlabbas Qara oğlu ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Ağdamın Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir.

vikipediya

Реклама

Обсуждение закрыто.