НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: САРХАН ОДЖАГВЕРДИЕВ

Стандартный

Sərxan_Ocaqverdiyev.jpg

Сархан Оджагвердиев родился 16 июля й967 года в селе Сефикюрд Касумисмаиловского района. В 1985 году окончил среднюю школу в селе Татарлы. В 1985-87 гг служил в Советской Армии. После демобилизации поступил Кировабадский машиностроительный техникум. После окончания техникума устроился работал на Кировабадском машиностроительном заводе. 10 января 1992 года добровольцем записался в батальон самообороны.

5 мая 1992 года армянские отряды большими силами атаковали село Талыш. В неравном бою Сархан Оджагвердиев  героически погиб.

Похоронен в селе Сефикюрд.

Был холост.

Указом президента Азербайджанской Республики Абульфаза Эльчибея от 7 июня 1992 года Сархану Сурхай оглы Оджагвердиеву посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

(русский текст – газета «Очаг»)

Sərxan Ocaqverdiyev — Azərbaycanın Milli QəhrəmanıQarabağ müharibəsi şəhidi.

Ocaqverdiyev Sərxan Surxay oğlu 16 iyul 1967-ci ildə Goranboy rayonu Səfikürd kəndində anadan olmuşdur. 1975-ci ildə Tatarlı kənd orta məktəbinin I sinfinə getmiş, 1985-ci ildə həmin məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir. 1985-ci ildə Sovet ordusu sıralarında xidmət etmiş, 1987-ci ildə ordudan təxris olunmuşdur. Həmin il Gəncə Maşınqayırma Texnikumuna daxil olmuş 1989-cu ildə oranı bitirərk Gəncə Maşınqayırma Zavodunda işə daxil olmuşdur. 1991-ci ildə Xocalı soyqırımından sonra, bu vəhşiliyə dözə bilməyən Sərxan yerli könüllü batalyonuna yazılmışdır.

 5 may 1992-ci il… Erməni faşistləri növbəti dəfə Talış kəndinə hücuma keçdilər. Qeyri-bərabər döyüş gedirdi. Vətənin qeyrətli oğlu Sərxan Ocaqverdiyev bu qanlı döyüşdə qəhrəmancasına həlak oldu.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 7 iyun 1992-ci tarixli 833 saylı fərmanı ilə Ocaqverdiyev Sərxan Surxay oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilmişdir.

Səfikürd kəndində dəfn edilmişdir.

Təhsil aldığı Tatarlı kənd orta məktəbi onun adını daşıyır. Goranboy rayonunda büstü qoyulmuşdur.

Обсуждение закрыто.